REPETITIONSKURS/DIVERS REFRESH

REPETITIONSKURS/DIVERS REFRESH

Syftet med CMAS/SSDF:s specialkurs Repetitionskurs/Diver Refresh är att dykare, utifrån sin utbildningsnivå, ska repetera sina kunskaper för att självständigt och tillsammans med parkamrat planera och genomföra pardyk med grundläggande dykutrustning.

Förutsättningar

Grundkravet för att få börja kursen är att man

 • Ska ha fyllt 14 år innan kursen startar.
 • Ska vara lägst certifierad CMAS/SSDF gulddelfin, alternativt CMAS/SSDF enstjärnig dykare eller motsvarande (eksempel PADI Open Water)
 • Ska ha godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration enligt SSDF:s rekommendationer.

Kursens genomförande

 • Teori: 1 teorilektioner á 60 min + kunskapskontroll.
 • Praktik i skyddat och/eller öppet vatten:
  I öppet vatten ska minst 10 min guidat dyk ingå. Maximalt dykdjup bestäms gemensamt, men får ej vara djupare än certifikatets djupgränser, dvs CMAS/SSDF Gulddelfin – 10 meter, CMAS/SSDF enstjärnig dykare – 20 meter, CMAS/SSDF tvåstjärnig dykare – 30 meter. Absolut maxdjup är 30 meter oavsett högre utbildning.

 

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall efter genomgången kurs:

 • Ha de nödvändiga praktiska färdigheterna för att kunna dyka med grundläggande utrustning för rekreationsdykning.
 • Ha praktiska kunskaper när det gäller problemhantering och bogsering av parkamrat i ytan.

Teoretiska kunskaper

Kursens mål är att dykeleven ska:

 • Ha grundläggande teoretiska kunskaper om utrustning för rekreationsdykning samt känna till dess funktion, hur den monteras , viktiga tillbehör samt ha en förståelse för återkommande service, enklare skötsel och förvaring.
 • Ha grundläggande teoretiska kunskaper om dykfysik och dykmedicin gällande risker vid tryckökning, respektive trycksänkning.
 • Ha kunskaper för att kunna planera och loggboksföra dyk avseende parkontroll, säkerhetskontroll, dykkontroll, ytkontroll och god parsammanhållning.

Priser

 • 1 Person
  • MSDK medlem 600kr (utan utrustning) 
  • MSDK medlem 700kr (inklusive utrustning) 
  • Icke MSDK medlem 850kr (inklusive utrustning)

Utbildningsansvarig

Rene Jensen
Kontakt information: +46(0)732-488736
Eller använd formuläret längst nere på denna sida.

KONTAKTA OSS ANGÅENDE UTBILDNING

Har ni några frågor ang någon av våra utbildningar?
Använd formuläret nedan.