Dykledarens Planering

En dykledare i klubben har ett antal saker att tänka på inför, under och efter ett dyk.

INNAN DYK

1. DYKLEDARE
Dykledaren skall ha utbildning och erfarenhet av den sorts dykning som planeras.

 • Har jag tillräcklig utbildning och erfarenhet för att genomföra detta dyk rätt?

2. DYKDEFINITION
Definiera dykningen så att dess ändamål klart framgår.

 • Har dykarna den utbildning och erfarenhet som krävs för detta dyk?

PÅ DYKPLATSEN

3. SAMLA OCH ANALYSERA DATA OM DYKPLATSEN

Ytförhållanden, bottenförhållanden, strömförhållanden, båttrafik, väderleksförhållanden, assistans, hjälpmöjligheter och larmmöjligheter.

 • Är dykplatsen lämplig?

4. INFORMATION
Informera om dykplatsen, dykordningen, säkerhetsorganistationen och om regler för dykningen.

 • Är alla överens?

5. DYKPROTKOLLET
Skriv in dykparet/dykparen i protokollet och meddela parnummer.

 • Max tid och djup!

6. RÄDDNINGSDYKARE

 •  Har räddningsdykaren goda förutsättningar att lyckas?

7. OXYGENTERAPIUTRUSTNING

 • Vet alla i dykorganisationen exakt hur den fungerar?

8. KONTROLL AV DYKARE OCH DYKUTRUSTNING

 • Har alla erforderlig utrustning?

UNDER DYKET

9. DYKSKÄRM

 • Är den väl synlig?

10. DYKKONTROLLEN

 • Har dykarna gjort dykkontrollen?

11. UPPSIKT ÖVER DYKARNA OCH DYKOMRÅDET

 • Klarar jag av att övervaka dyket ensam?

EFTER DYKET

12. HAR ALLA KOMMIT UPP?

 • Räkna över samtliga dykpar.

13. DYKSKÄRM

 • Är samtliga skärmar nedtagna?

14. EFTERKONTROLLEN

 • Mår alla bra?

15. STÄDA DYKPLATSEN

 • Är dykplatsen återställd?

16. UTVÄRDERA DYKET

 • Är det något som kan planeras bättre till nästa dyk?

Gör klart redan vid inbjudan till dyket vad ni som dykledare kommer att kräva av dykarna. Om inbjudan är av mer allmän karaktär utan specificerade dyk, skall dyket planeras efter dykmetoder som passar alla dykkategorier.