CMAS TEKNISKA KURSER

Avancerad Nitroxkurs

Utbildning – Avancerad nitroxkurs

Detta är en kurs för dig som vill lära dig mer kring dykning med nitrox, fokuserat på accelererad dekompression med dubbla nitroxblandningar. Under kursens gång får du teoretiskt och praktiskt erfarenheter och kunskap kring bl a dekompressionsteori, gasers påverkan på kroppen, psykologi och stresshantering samt avancerad dykplanering. Hur du skall konfigurera din dykutrustning diskuteras både teoretiskt och praktiskt.

Definition

Dykare med kompetens för användande av samtliga nitroxblandningar samt dekompression med upptill 100 % oxygen. CMAS/SSDF avancerat nitroxdykarcertifikat är ekvivalent med CMAS Advanced Nitrox Diver.

Förutsättningar

Grundkravet för att få börja kursen är att man

 • Medlemskap av MSDK
 • Dykeleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
 • Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF:s tvåstjärniga dykkurs eller motsvarande samt CMAS/SSDF nitrox grundkurs eller motsvarande.
 • Dykeleven skall ha totalt 100 timmar dokumenterad dykerfarenhet, fördelad på 120 dyk varav 80 från nordiska eller likvärdiga vatten.
 • Dykeleven skall ha 40 dyk djupare än 24 meter i nordiska vatten (dessa får ingå i ovanstående 80 dyk).
 • Dykeleven skall ha genomfört tio nitroxdyk (dessa får ingå i ovanstående 120 dyk).
 • Dykeleven skall ha minst fyra dyk de senaste åtta veckorna före kursen (dessa får ingå i ovanstående 120 dyk).
 • Dykeleven skall vara vid god fysisk och psykisk balans.
 • Ska ha godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration enligt SSDF:s krav
 • Ska informeras om och skriva under dokumentet ”SSDF-Risker vid dykning”.

Kursens genomförande

 • Kursen skall genomföras under minst fem dagar.
 • Kursen bör genomföras under minst 12 lektioner.
 • Kursen skall genomföras i lektionssal under minst 10 timmar fördelade på minst sex lektioner.
 • Minst sex dyk i öppet vatten skall genomföras under kursen.
 • Max tre elever per instruktör vid kursdyk i öppet vatten.
 • Minimum 300 minuter total dyktid.
 • Två av dyken måste vara djupare än 36 meter, men inte djupare än 42 meter.
 • Oxygenpartialtrycket får inte överstiga 1,4 under dyket och 1,6 under dekompression.
 • Inga dyk får göras djupare än 42 meter.
 • Dekompression måste göras på nitrox eller oxygen.
 • Kursen måste avslutas senast 12 månader efter första kursdyket.

 

Praktiska färdigheter

Eleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna planera och genomföra nitroxdykning med accelererad dekompression.

Kursinnehåll – Teoretiska kunskaper

Kursen skall ge eleven grundläggande kunskap om:

 • Avancerad fysiologi.
 • Oxygentoxicitet (oxygenbrist/oxygenförgiftning).
 • Förebyggande av CNS och OTU.
 • Nitrogenets påverkan på kroppen under tryck.
 • Övriga gasers på verkan på kroppen under tryck.
 • Fördelar/nackdelar optimering av nitroxblandningar.
 • Dykdjup, MOD, EAD.
 • Avancerad tabellhantering.
 • Riskanalys.
 • Utrustnings konfigurering.
 • Gashantering.
 • Accelererad dekompression.
 • Avancerad dykplanering.
 • Märkning av flaskor samt analys.
 • Blandning av nitrox.

Krav på utrustning under kursen

 • Torrdräkt med två benfickor, underställ, handskar, mask, fenor, viktbälte eller flaskvikt.
 • Två regulatorer varav den ena doseringen försedd med lång slang (sk long hose) minst 200 cm.
 • Två datorer eller tid- och djupmätare samt aktuella tabeller.
 • En ytmarkeringsboj.
 • En linrulle med minst 50 meter lina och en spole med minst 25 meter lina.
 • En vinge och platta med möjlighet att fästa dekoflaskor och linrulle.
 • En dekoflaska med regulator försedd med manometer med kortslang alternativt minimanometer anpassad för 100 % oxygen.
 • Ett dubbelpaket med manifold, minimum 4600 liter gas anpassad för nitrox 40.
 • Två skärverktyg (kniv/sax/z-kniv).
 • En huvudlampa med goodman-handtag och en brinntid på minst 90 minuter.
 • En back-up lampa.
 • En extramask.

Utbildning – Normoxisk trimixdykare

Definition

Dykare med kompetens för användande av normoxiska trimixblandningar samt dekompression med upp till 100 % oxygen. CMAS/SSDF normoxiskt trimixdykarcertifikat är ekvivalent med CMAS Trimix Diver.

Förutsättningar

 • Medlemskap av MSDK
 • Dykeleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
 • Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF:s trestjärniga dykkurs eller motsvarande samt CMAS/SSDF avancerad nitroxkurs eller motsvarande.
 • Dykeleven skall ha totalt 120 timmar dokumenterad dykerfarenhet, fördelad på 150 dyk varav 80 från nordiska eller likvärdiga vatten.
 • Dykeleven skall ha 40 dyk djupare än 24 meter i nordiska vatten (dessa får ingå i ovanstående 80 dyk).
 • Dykeleven skall ha genomfört 20 avancerade nitroxdyk (dessa får ingå i ovanstående 150 dyk).
 • Dykeleven skall ha minst fyra dyk de senaste åtta veckorna före kursen (dessa får ingå i ovanstående 150 dyk).
 • Dykeleven skall vara vid god fysisk och psykisk balans.
 • Ska ha godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration enligt SSDF:s krav
 • Ska informeras om och skriva under dokumentet ”SSDF-Risker vid dykning”.

Kursinnehåll – Teoretiska kunskaper

Kursen skall ge dykeleven kunskap om:

 • Avancerad fysiologi.
 • Oxygentoxicitet (oxygenbrist/oxygenförgiftning).
 • Förebyggande av CNS och OTU.
 • Gasers påverkan på kroppen under tryck.
 • Fördelar/nackdelar optimering av trimixblandningar.
 • Dykdjup, MOD, EAD.
 • Avancerad tabellhantering.
 • Riskanalys.
 • Utrustnings konfigurering.
 • Gashantering.
 • Accelererad dekompression.
 • Avancerad dykplanering.
 • Märkning av flaskor samt analys.
 • Blandning av trimix.

Kursinnehåll – Praktiska färdigheter

Eleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna planera och genomföra trimixdykning med accelererad dekompression.
 • Kunna livrädda en person från botten till land samt utföra HLR.

Kursens genomförande

 • Kursen skall genomföras under minst fem dagar.
 • Kursen bör genomföras under minst 12 lektioner.
 • Kursen skall genomföras i lektionssal under minst åtta timmar fördelade på minst fyra lektioner.
 • Minst sex dyk i öppet vatten skall genomföras under kursen.
 • Max två elever per instruktör vid kursdyk.
 • Minimum 300 minuter total dyktid.
 • Två av dyken måste vara djupare än 45 meter, men inte djupare än 60 meter.
 • Oxygenpartialtrycket får inte överstiga 1.4 under dyket och 1.6 under dekompression.
 • Inga dyk får göras djupare än 60 meter.
 • Dekompression måste göras på nitrox och oxygen.
 • Kursen måste avslutas senast 12 månader efter första kursdyket.

Krav på utrustning under kursen

 • Torrdräkt med två benfickor, underställ, handskar, mask, fenor, viktbälte eller flaskvikt.
 • Två regulatorer varav den ena doseringen försedd med lång slang (sk long hose) minst 200 cm.
 • Två datorer eller tid- och djupmätare samt aktuella tabeller.
 • En ytmarkeringsboj.
 • En linrulle med minst 50 meter lina och en spole med minst 25 meter lina.
 • En vinge och platta med möjlighet att fästa dekoflaskor och linrulle.
 • En dekoflaska med regulator försedd med manometer med kortslang alternativt minimanometer anpassad för 50 % oxygen.
 • En dekoflaska med regulator försedd med manometer med kortslang alternativt minimanometer anpassad för 100 % oxygen.
 • Ett dubbelpaket med manifold, minimum 4800 liter gas.
 • Två skärverktyg (kniv/sax/z-kniv).
 • En huvudlampa med goodman-handtag och en brinntid på minst 90 minuter.
 • En back-up lampa.
 • En extramask.
 • En dräktgasflaska med regulator och övertrycksventil.

Utbildningsansvarig

Rene Jensen
Kontakt information: +46(0)732-488736
Eller använd formuläret längst nere på denna sida.

KONTAKTA OSS ANGÅENDE UTBILDNING

Har ni några frågor ang någon av våra utbildningar?
Använd formuläret nedan.

14 + 3 =