P.L.U.M.S.A.

PLUMSA

P – Platsen

 • Var dyker vi? Komplettera gärna med historian runt vraket eller platsen.
 • Vad heter platsen, hur tar vi oss dit?
 • Speciella knep för att hitta under vattnet etc.
 • Var går vi i, var går vi upp.

L – Luften

 • Hur påverkar vädret dykningen idag. Ström, sjögång och vad innebär det.
 • Utomlands kan tidvatten och tidvattenströmmar vara viktigt för dykplaneringen.
 • Var beredd att ändra dykplanen om vädret ändras.

U – Utrustningen

Den gemensamma:

 • Var finns oxyboxen?
 • Har vi någon kastlina?
 • Har vi något dykprotokol?
 • Har vi några verktyg?
 • Osv.

Den personliga:

 • ”Vi rekommenderar att ni använder parlina” (t.ex.).
 • Har du fyllda flaskor?
 • Osv.

M – Människan

Egentligen är det en påminnelse till dykledaren att hålla koll dykarna innan dyket. Verkar någon nervös, uppstressad etc. Men under genomgången brukar man gå igenom något som har med dagens aktuella dyk, t.ex.

 • Idag är det mycket sjögång. Ni som känner att ni blir sjösjuka..
 • Med tanke på att det är strömt så rekommenderar jag att ni tar er tid att pusta ut innan ni går ned vid nedstigningslinan. Detta för att minska risken för koldioxidförgiftning.

S – Säkerheten

 • Vad har vi för säkerhetsorganisation. Ytbärgare, jolle etc. Var hittar jag vår position ifall jag behöver larma.
 • Riskanalys, parsammansättning etc.
 • Det kan också vara bra att påminna dykarna om vad som händer om maxtiden överskrids. T.ex. att ”Om maxtiden överskridits med tre minuter och vi inte vet säkert var ni är och vad ni gör så larmar vi om att vi saknar dykare”.

A – Ansvar

 • Tar du ansvar?
 • Följer du dykplanen?
 • Vet du hur din buddy utrustning fungerar? Och var viktiga funktioner är placerat?
 • Respekterar du allemansrätten och de lagar och regler som kan finnas på platsen vi ska dyka?