CMAS ÖVRIGA & SPECIALkurser

Övriga kurser

Båtförare/Förarbevis

Anordnas vid behov. Målsättningen är att alltid ha utbildade och tränade båtförare som på säkrast möjliga sätt kör MSDKs båtar på klubbens utfärder

HLR

I samarbete med utbildade instruktörer hålls MSDKs medlemmar uppdaterade på tekniken och nyheterna med hjärt- och lungräddning fortlöpande.

Marinarkeologi

Vrak och gamla bosättningar hittar man ibland när man dyker eller snarare så dyker man på dessa platser högst medvetet. Att då känna till historien och att veta vad man skall leta efter höjer spänningen och kvaliten på dessa dyk. Teori och praktik blandas och intressanta föreläsare kommer att bjudas in.

Första Hjälpen / HLR

Arrangeras för att medlemmar ska ha kunskaper om vilka snabba åtgärder man initialt kan vidta vid olycka.

Undervattensfotografering

Det har blivit allt mer populärt att fotografera under dyk. MSDKs cirkel vänder sig till er som vill utvecklas med sin hobby och tillsammans med kurskamrater lära av varandra. Teori och praktik varvas. En del bildkomposition och tips och en del teknik.

Marinbiologi

Ju mer du kan ju mer ser du – Att lära om djur och växter i den marina miljö vi dyker i. Att förstå samspelet i den marina miljön. Lättsamt lärande på cirkelträffarna och trevliga dyk som avslutas med genomgång av vad som upplevts under dyket. Inför dykläger temalektion om just den omgivningen vi skall dyka i.

GASBLENDER NITROX

Definition

Dykare med teoretiska och praktiska kunskaper om gasfyllning samt kännedom om oxygenservice av flaskor och regulatorer. CMAS/SSDF gasblendercertifikat nitrox är ekvivalent med CMAS Nitrox Blender.

Minimikrav på kursinnehåll
Teoretiska kunskaper

Kursen skall ge eleven grundläggande kunskap om:

 • Användande av blandningstabeller.
 • Beräkning av nitrox blandningar utan att använda tabeller eller programvaror.
 • Aktuella regler och förordningar gällande nitroxblandning.
 • Risker vid hantering av oxygen.
 • Olika blandningsmetoder för nitrox
 • Syrgastvätt av fyllnings- och dykutrustningar.
 • Analysering av nitroxblandningar.

Kursen skall ge eleven kännedom om:

 • Olika fyllningsanläggningar och dess användning.

Förutsättningar

 • Medlemskap av MSDK
 • Eleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
 • Eleven skall ha genomgått CMAS/SSDFs nitroxdykarkurs eller motsvarande.

Praktiska färdigheter

Eleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna fylla flaskor med nitrox på ett säkert sätt.
 • Kunna analysera och dokumentera resultat av nitroxblandning.
 • Kunna märka nitroxflaskor.

Kursens genomförande

 • Kursen skall genomföras under minst åtta timmar, varav fem timmar teori och tre timmar praktik.
 • Minst en nitroxfyllning skall göras under kursen.

Pris: 1500 SEK

 

Gasblender Trimix

Kursinnehåll – Teoretiska kunskaper

Kursen skall ge eleven grundläggande kunskap om:

 • Beräkning av trimixblandningar med och utan blandningstabeller.
 • Aktuella regler och förordningar gällande trimixblandning.
 • Risker vid hantering av oxygen, argon och helium.
 • Olika blandningsmetoder för trimix.
 • Analysering av trimix.

Kursen skall ge eleven kännedom om:

 • Olika fyllningsanläggningar och dess användning.

Kursinnehåll – Praktiska färdigheter

Eleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna göra trimixblandningar.
 • Vissa gott omdöme/inställning till trimixblandning.
 • Visa förståelse för riskerna med trimixblandning.
 • Kunna analysera och märka innehållet i en trimixflaska.
 • Kunna loggbokföra fyllningar av trimix.
 • Gjort minst två trimixfyllningar.

Förutsättningar

 • Medlemskap av MSDK
 • Eleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
 • Eleven skall ha genomgått CMAS/SSDFs nitroxdykarkurs eller motsvarande
 • Utbildningen skall ske hos utbildare auktoriserad av SSDF.

Kursens Genomförande

 • Kursen skall genomföras under minst fem timmar, varav fyra timmar teori och en timme praktik
 • Minst två trimixfyllningar skall göras under kursen.

Pris: 1500 SEK

  Materialvårdskurs

  Kursinnehåll – Teoretiska kunskaper

  Kursen skall ge deltagaren grundläggande kunskap om:

  • Nödvändiga verktyg.
  • Dräkttyper såsom; våt-, semidry- och torrdräkt.
  • BCD.
  • Regulatorer – vad man som icke-fackman får och inte får göra.
  • Flaskor.
  • Övrig dykutrustning.

  Kursen skall ge eleven kännedom om:

  • Olika fyllningsanläggningar och dess användning.

  Förutsättningar

  • Medlemskap av MSDK

  Praktiska färdigheter

  Dykeleven skall efter genomgången kurs kunna utföra enklare underhåll på:

  • Dräkttyper såsom; våt-, semidry- och torrdräkt.
  • Flaskor.
  • Övrig dykutrustning

  Kursens genomförande

  • Kursen skall genomföras under minst åtta lektioner.

  Torrdräktskurs

  Kursinnehåll – Teoretiska kunskaper

  Kursen skall ge dykeleven grundläggande kunskap om:

  • För- och nackdelar med olika typer av torrdräkt.
  • Skötsel och underhåll av torrdräkt.
  • Skillnaden mellan dykning med våt och torrdräkt.
  • Säkerhet vid torrdräktsdykning.

  Kursen skall ge eleven kännedom om:

  • Olika fyllningsanläggningar och dess användning.

  Kursinnehåll – Praktiska färdigheter

  Dykeleven skall efter genomgången kurs:

  • Kunna genomföra parkontroll där parkamraten har torrdräkt.
  • Kunna avväga sig samt genomföra kontrollerad ned- och uppstigning med torrdräkt.
  • Kunna hantera situationer med friflödande/läckande inflatorventil.
  • Kunna hantera situationer med luftstopp i inflatorventil.
  • Kunna hantera situationer med ”luft i fötterna”.
  • Kunna hantera situationer med läckande/vattenfylld torrdräkt.

  Kursens Genomförande

  • Kursen skall genomföras under minst fem timmar, varav fyra timmar teori och en timme praktik
  • Minst två trimixfyllningar skall göras under kursen.

  Förutsättningar

  • Medlemskap av MSDK
  • Eleven står själv för all sin personliga utrustning.

  Krav för att börja kursen är att du har CMAS/SSDF One star certifikat eller motsvarande. Motsvarande betyder en grundkurs i dykning genom en internationellt erkänd organisation och minst fem dyk i öppet vatten. Om kursen körs i samband med enstjärnig dykkurs utgår detta förkrav. Du ska även ha en giltig läkarundersökning och du ska vara medlem i en klubb ansluten till SSDF.

  Målet är att du efter genomgången kurs självständigt och säkert ska kunna planera och genomföra dyk med torrdräkt. I kursen ingår ett eller två teoripass som tillsammans sträcker sig över tre timmar, ett tillfälle med övningar i bassäng eller bassängliknande förhållande och två dyk i öppet vatten till max 20 meter. Dessutom skall du göra en skriftlig kunskapskontroll. Vid alla dyk ska du ha utrustning enligt Dykpraxis. Om du känner dig osäker på vad detta innebär kan din instruktör hjälpa dig.

  Efter kursen erhåller du ett diplom och stämpel i din loggbok som bevis på genomgången kurs. Du är efter kursen berättigad att hyra och självständigt planera dina dyk med torrdräkt.

   

  Pris: 1500 SEK