Mer information om SPORTDYKNING

I klubben är vi stolta över att ha en av södra Sveriges finaste gasanläggningar!

Vrak och dykmål i Skåne

Här kan du finna en interaktiv karta samt information om olika vrak och dykmål i Skåne. (Sidan är under arbete)

Myter och frågor om dykning

Här är lite vanliga frågor och svar som kanske han hjälpa dig.

MSDKs Gasanläggning

I klubben är vi stolta över att ha en av södra Sveriges finaste gasanläggningar!Förutom att våra guldmedlemmar har tillgång till luftfyllning dygnet runt har vi också en Nitrox 32 bank på 144 000 liter!

Myter och frågor om dykning

Som sportdykarmedlem i MSDK har man fri tillgång till luftfyllning då vi har två kompressorer. Vi har även en membrankompressor färdig att leverera nitrox. Vi har även en booster och helium så vi kan fylla RB och Trimix. I medlemskapet ingår även att man blir ansluten till de försäkringar och dumpningsfonder som SSDF har.

Är det inte väldigt dyrt att dyka?

Nej, inte jämfört med andra sporter eller hobbies. Det är inte billigt, men när man väl har köpt sin grundutrustning så har man en utrustning som håller i många, många år. Gör man 1-5 dyk om året så blir det såklart dyrt att äga sin egen utrustning och då kanske man ska överväga att hyra utrustningen istället, men desto fler dyk du gör per år desto billigare blir det per dyk. Går man med i en aktiv klubb så får man också större möjlighet att dyka billigt och ofta då dom oftast äger både båt och möjlighet att fylla luft gratis.

Kan man verkligen dyka i Sverige?

Det finns mycket att se i våra vatten, vi har unik miljö med vrak och även vacker natur med vackra fiskar och mjuk koraller, dock har vi inga rev som man har runt t ex i Röda havet.

Får man ofta dykarsjukan?

Dykning idag är säkert och så länge man håller sig inom gränserna för sin utbildning så hör detta till ovanligheterna. Det är väldigt få fall av dykarsjukan idag, men för 20-30 år sedan så var kunskapen tyvärr inte så stor och man utsatte sig för väldigt stora risker när man dök väldigt djupt på vanlig luft.

Får man inte problem med öronen?

Nej, eftersom man andas hela tiden så håller man samma tryck i öronen som det omgivande trycket till skillnad ifrån t ex fridykning. Skulle man gå ner lite för snabbt så att öronen inte hinner med att tryckutjämna av sig själv så är det bara att använda sig av dom metoder man lär ut på en kurs.

Är jag för gammal för att dyka?

Åldern har inte så mycket med att göra om du är lämplig för att dyka, det handlar mer om man är fysiskt frisk. Har man inga hjärtproblem eller andra allvarliga sjukdomar så kan man dyka.

Använder man syrgas vid dykning?

Nej inte i normala fall, vanlig sportdykning använder vanlig luft som består av 21% syre. Som sportdykare kan man också använda en syrgasberikad luft, Nitrox, som ger en extra säkerhet men detta kräver extra utbildning och då använder man syre upp till 40%.

Tekniska dykare kan använda andra gaser och syre blandningar för att kunna nå vissa djup och för att korta ner uppstigningstiden (dekompression).

Kan man använda linser vid dykning?

Linser går alldeles utmärkt att använda vid dykning. Dock bör man använda dagslinser för det finns alltid risk att man tappar en lins. Det går alldeles utmärkt att simma under vatten utan mask med linser.

Är det inte klaustrofobiskt att dyka?

Nej verkligen inte. Det kan kännas så om man har provat en mask på land och att man är lite ovan att andas med munnen, men det glöms helt bort när man kommer ner i vattnet.

Är inte dykning farligt?

Nej, det är faktiskt en av dom säkrare sporterna. Tyvärr sker det ca 3-5 olyckor om året, en del är dock inte alltid dykrelaterade men räknas ändå in i statistiken eftersom dom skedde under eller vid ett dyk, som t ex en hjärtattack. Dock får man ju inte glömma bort att vi inte är i vårt vanliga element. Om man dyker med en klubb så har man oftast hög säkerhet med dykorganisation som är utbildade i Hjärt och Lungräddning, tränade i att hantera olyckor och kan larma snabbt om det är en allvarlig olycka.

Måste man dyka djupt?

Nej, djupet i sig är inget mål även om det säkert finns dykare som gärna vill testa gränserna. Dom flesta dyk som utförs idag är grundaren än 12 meter och det är för att det är där ljuset och fiskarna är. Sen kanske man vill gå djupare om man är intresserad av ett speciellt vrak eller letar efter en speciell art, t ex Död mans hand som lever från ca 15 meter och neråt. Som sportdykare så är det viktigt att du känner dig säker och komfortabel med dyket och när du känner dig redo så kan du ta steget att utbilda dig vidare för större djup. Alla etablerade organisationer så ger man dykaren chans att ta små steg mot djupet, inom CMAS så lär du dig först att hantera djup mellan 0-20 meter, sedan från 20-30 och sedan mellan 30-39. För att sedan gå djupare så krävs det teknisk utbildning, annan utrustning och andra gaser. Det är bara en liten procent som går vidare till tekniskdykning och då är det oftast pg a ett genuint vrakintresse. Dock finns det otroligt många vrak ner till 30 meter och även om man skulle göra 10 000 dyk i sin livstid så skulle man inte kunna dyka på alla vrak i Sverige. Man räknar att det finns 100 000 vrak runt vår kust.

Är inte dykning en extremsport?

Både ja och nej, det finns dom som dyker tekniskt och utsätter sig då för större risker och kräver en massiv utbildning. Men dykning finns på så många nivåer och det är endast du själv som sätter gränserna för din komfortszon. Dom flesta utbildade dykarna håller sig inom 0-30 meter, varav större delen gör sällan dyk djupare än 20 meter.

Nitrox och Trimix

Vi har möjlighet i klubben att fylla Nitrox till våra medlemmar med vår Membrankompressor/Bank. Vi har även tillgång till partialfyllning av Oxygen och Helium för Nitrox över 32% upp till 100% och Trimix.

Nitrox

Nitrox är syre berikad luft, alltså man har högre syrehalt i luften än 21%, denna gas gör att man kan välja att två dyksätt; Säkrare dyk genom att dyka på lufttabbeller och då minska risken för dykarsjukan (kan rekomenderas för dykare över 40 år) eller göra längre dyk på samma djup än om man använde vanlig luft. Man får alltså längre bottentider. Dock måste man ha utbildning för att dyka med Nitrox och fylla.
Målsättning är satt att klubben på sikt inte ska ta extra betalt för denna gas. MSDK har därför som målsättning att uppmuntra till utbildning och dykning med nitrox då den ökar på säkerheten vid våra dyk.

Är ni intresserade av Nitrox och gå en kurs så finner ni information under utbildning, och meddela gärna intresse till vår utbildningsansvarig i klubben. Vi har EAN32 i banken,

Trimix

Trimix är en gas som består av en del syre, en del helium och en del kväve. Eftersom kväve är narkotiskt på större djup så vill man blanda i en inert gas med bättre egenskaper = helium. Det finns andra gaser som fungerar lika bra som t ex väte men är väldigt explosivt.

Trimix används av klubbens tekniska dykare och det krävs speciell utbildning för att få lov att dyka med trimix. För att fylla trimix så gäller samma regler som för Nitrox (se priser), man ska ha högsta medlemskapet.

Priser och regler

Vid fyllning från Membrankompressor /Bank behöver inte flaskorna vara tvättade då vi aldrig fyller högre än 32% oxygen ner i flaskorna. Där vi använder ren oxygen måste flaskorna vara tvättade och ha en giltig tvättlapp.

  • MSDK fyller nitrox upp till max EAN32 (32% O2) för medlemar utan teknisk utbildning.
  • Nitroxfyllning endast till klubbens medlemmar
  • Endast personer som kan visa behöriga certifikat får fylla sina flaskor. Är personen okänd skall de också visa legitimation.
  • Endast av klubben godkända gasblender har rätt att fylla Nitrox. Aktuell lista finns på hemsidan.
  • Tekniska dykare som vill ha syrgas blandningar högre än 32% eller helium, ska vara Guld medlemmar.
  • Endast flaskor med godkänd Nitroxmärkning (eller motsvarande) får fyllas.
  • Flaska skall var provtryckta inom 5 år och märkt enligt praxis.
  • Flaska skall vara märkt med ägarens namn.
  • Efter varje fyllning så måste det loggas i boken, med flaskägare och fyllare.

MSDK Har olika nivåer på medlemskap.

Har du Nitrox medelemskap, och certifikat så kan du få tillgång till Nitrox banken. Har du rätt gasblender utbildning, samt fått en genomgång av systemet, så får du även fylla själv. Har du några uppdrag som du utför för klubben, så kan du få full access till att fylla Nitrox när du vill.

Tänk på att alla som har rätt behörigheter, ska hjälpa till att fylla flaskor och banker.

Aktuella priser för Nitrox, Syre och Helium

Nitrox = Ingår i Nitroxmedlemskapet

O2 = 20 öre/liter
He = 65 öre/liter