LOGIN
menu image

Dyksektionen - Nitrox och Trimix

Vi har möjlighet i klubben att fylla Nitrox till våra medlemmar med vår Membrankompressor/Bank. Vi har även tillgång till partialfyllning av Oxygen och Helium för Nitrox över 32% upp till 100% och Trimix.

Nitrox

Nitrox är syre berikad luft, alltså man har högre syrehalt i luften än 21%, denna gas gör att man kan välja att två dyksätt; Säkrare dyk genom att dyka på lufttabbeller och då minska risken för dykarsjukan (kan rekomenderas för dykare över 40 år) eller göra längre dyk på samma djup än om man använde vanlig luft. Man får alltså längre bottentider. Dock måste man ha utbildning för att dyka med Nitrox och fylla.
Målsättning är satt att klubben på sikt inte ska ta extra betalt för denna gas. MSDK har därför som målsättning att uppmuntra till utbildning och dykning med nitrox då den ökar på säkerheten vid våra dyk.

Är ni intresserade av Nitrox och gå en kurs så finner ni information under utbildning, och meddela gärna intresse till vår utbildningsansvarig i klubben.

Regler för att fylla Nitrox finner ni längre ner på sidan.

Trimix

Trimix är en gas som består av en del syre, en del helium och en del kväve. Eftersom kväve är narkotiskt på större djup så vill man blanda i en inert gas med bättre egenskaper = helium. Det finns andra gaser som fungerar lika bra som t ex väte men är väldigt explosivt. Trimix används av klubbens tekniska dykare och det krävs speciell utbildning för att få lov att dyka med trimix. För att fylla trimix så gäller samma regler som för Nitrox (se priser), man ska ha högsta medlemskapet.

Priser

För att fylla Nitrox och Trimix i klubben så ska ni vara Guldmedlem, om ni har nitrox/trimix cert men har ett lägre medlemskap så kan ni uppgradera genom att betala mellanskillnaden mellan Guld och t ex Silver.

 Vi har EAN32 i banken, skall du ha något annat hittar du dagspriserna i kompressorrummet

Regler och rutiner vid fyllning

Vid fyllning från Membrankompressor /Bank behöver inte flaskorna vara tvättade då vi aldrig fyller högre än 32% oxygen ner i flaskorna. Där vi använder ren oxygen måste flaskorna vara tvättade och ha en giltig tvättlapp.

Allmäna regler

  • MSDK fyller nitrox upp till max EAN32 (32% O2) för medlemar utan teknisk utbildning.
  • Nitroxfyllning endast till klubbens medlemmar
  • Endast personer som kan visa behöriga certifikat får fylla sina flaskor. Är personen okänd skall de också visa legitimation.
  • Endast av klubben godkända gasblender har rätt att fylla Nitrox. Aktuell lista finns på hemsidan.
  • Tekniska dykare som vill ha syrgas blandningar högre än 32% eller helium, ska vara Guld medlemmar.

Flaskor

  • Endast flaskor med godkänd Nitroxmärkning (eller motsvarande) får fyllas.
  • Flaska skall var provtryckta inom 5 år och märkt enligt praxis.
  • Flaska skall vara märkt med ägarens namn.
Patrik Falk Wed Jul 09 11:28:36 UTC 2014
Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!