LOGIN
menu image

Utbildning - Vrak B - Vrakpenetration

Du har ett mål med din dykning - att dyka in i vrak. Du har redan dykt en hel del och har bl a gått SSDF/CMAS avancerade nitroxkurs. Kursen är omfattande och ställer krav på dig som deltagare att aktivt vara med och bidra med din erfarenhet likväl som i kursens utformning. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att vistas i vrak, med linhantering, orientering, lösande av problem, men också att utveckla mjuka bitar som kommunikation, upplägg av träning, stötta dina parkamrater med emotionellt stöd likväl som du fördjupar dina kunskaper i stress- och stresshantering. Under kursen får du en bred utbildning där du ytterligare fördjupar och framför allt praktiserar avancerad dykplanering och avancerade dykmetoder. Kursen ger också möjlighet att dyka på och utforska en mängd olika vrak, varför kursupplägget skall erbjuda mycket lustfyllda och utmanande vrak.

Förutsättningar

• Medlemskap av MSDK
• Dykeleven ska vara lägst certifierad CMAS One Star Diver eller motsvarande.
• Dykelev under 18 år skall ha målsmans medgivande.
• Dykaren skall vid tiden för certifiering ha minst 10 loggboksförda dyk, varav minst 5 i djupintervallet 10-20 meter. Minst hälften av yken skall vara genomförda i nordiska eller likvärdiga vatten.
• Ska informeras om och skriva under dokumentet ”SSDF-Risker vid dykning”.
• Ska ha godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration enligt SSDF:s krav

Kursinnehåll

Teoretiska kunskaper

Kursen skall ge dykeleven grundläggande kunskap om:
• Vrak – skeppskonstruktion och terminologi, navigering på vrak
• Lagar och förordningar kring vrak och vrakdykning i Sverige
• Riskbedömning och eliminering av faror vid vrakdykning
• Dykplanering-Planering och tillämpning av tillgängligt gasförråd.
• Utrustningskrav och rekommendationer för säker vrakdykning.
• Borttappad dykare.

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall efter genomgången kurs:
• Signalering med tecken och lampa.
• Linteknik – linläggning på vrak,
• Skära/klippa rep, nät och andra fiskelinor som kan förekomma på vrak.
• Skjuta D-SMB – skapa egen uppstigningslina från vraket med hjälp av D-SMB och spole/linrulle samt skjuta boj vid  säkerhetsstopp på uppstigningslina.
• Ankring på vrak – Säker ankring och förtöjning av dykbåt och nedstigningslina på vrak.
• Tillämpad navigering – på vrak med god sikt skall elev kunna navigera fritt och återfinna uppstigningslina inom planerad dyktid.

Kursens genomförande

• Teoriundervisning skall omfatta minst 2 timmar.
• Minst 1 dyk i skyddat vatten genomförs under kursen.
• Minst tre dyk i öppet vatten skall genomföras under kursen. 

Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!