LOGIN
menu image

Utbildning - Avancerad nitroxkurs

Detta är en kurs för dig som vill lära dig mer kring dykning med nitrox, fokuserat på accelererad dekompression med dubbla nitroxblandningar. Under kursens gång får du teoretiskt och praktiskt erfarenheter och kunskap kring bl a dekompressionsteori, gasers påverkan på kroppen, psykologi och stresshantering samt avancerad dykplanering. Hur du skall konfigurera din dykutrustning diskuteras både teoretiskt och praktiskt. Förutsättning för att få börja kursen är att du har ett SSDF/CMAS nitroxcertifikat eller motsvarande samt 100 timmars dykerfarenhet fördelade på minst 120 dyk, se vidare Normer & krav. Du måste själv ta ett stort eget ansvar för att nå de uppställda målen under kursen. Efter avslutad utbildning har du kunskap och färdighet att dyka med samtliga nitroxblandningar och dekompression med upp till 100 % oxygen.

Definition

Dykare med kompetens för användande av samtliga nitroxblandningar samt dekompression med upptill 100 % oxygen. CMAS/SSDF avancerat nitroxdykarcertifikat är ekvivalent med CMAS Advanced Nitrox Diver.

Förutsättningar

 • Dykeleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
 • Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDFs tvåstjärniga dykkurs eller motsvarande samt CMAS/SSDF nitrox grundkurs eller motsvarande.
 • Dykeleven skall ha totalt 100 timmar dokumenterad dykerfarenhet, fördelad på 120 dykningar varav 80 från nordiska eller likvärdiga vatten.
 • Dykeleven skall ha 40 dyk djupare än 24 meter i nordiska vatten (dessa får ingå i ovanstående 80 dyk).
 • Dykeleven skall ha genomfört tio nitroxdyk (dessa får ingå i ovanstående 120 dyk).
 • Dykeleven skall ha minst fyra dyk de senaste åtta veckorna före kursen (dessa får ingå i ovanstående 120 dyk).
 • Dykeleven skall vara vid god fysisk och psykisk balans.
 • Dykeleven skall ha godkänts vid läkarundersökning enligt SSDFs krav, se vidare SSDFs läkarundersökningsrekommendationer.
 • Utbildningen skall ske hos utbildare auktoriserad av SSDF.

Minimikrav på kursinnehåll

Teoretiska kunskaper

Kursen skall ge eleven grundläggande kunskap om:

 • Avancerad fysiologi.
 • Oxygentoxicitet (oxygenbrist/oxygenförgiftning).
 • Förebyggande av CNS och OTU.
 • Nitrogenets påverkan på kroppen under tryck.
 • Övriga gasers på verkan på kroppen under tryck.
 • Fördelar/nackdelar optimering av nitroxblandningar.
 • Dykdjup, MOD, EAD.
 • Avancerad tabellhantering.
 • Riskanalys.
 • Utrustnings konfigurering.
 • Gashantering.
 • Accelererad dekompression.
 • Avancerad dykplanering.
 • Märkning av flaskor samt analys.
 • Blandning av nitrox.

Praktiska färdigheter

Eleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna planera och genomföra nitroxdykning med accelererad dekompression.
 • Kunna livrädda en person från botten till land samt utföra HLR.

Kursens genomförande

 • Kursen skall genomföras under minst fem dagar.
 • Kursen bör genomföras under minst 12 lektioner.
 • Kursen skall genomföras i lektionssal under minst 10 timmar fördelade på minst sex lektioner.
 • Minst sex utomhusdyk skall genomföras under kursen.
 • Max två elever per instruktör, med hjälpinstruktör ytterligare två elever.
 • Minimum 300 minuter total dyktid.
 • Två av dyken måste vara djupare än 36 meter, men inte djupare än 42 meter.
 • Oxygenpartialtrycket får inte överstiga 1,4 under dyket och 1,6 under dekompression.
 • Inga dyk får göras djupare än 42 meter.Dekompression måste göras på nitrox eller oxygen.

Krav på utrustning under kursen

 • Dräkt, underställ, handskar, mask, fenor, viktbälte eller flaskvikt.
 • Två regulatorer varav den ena doseringen försedd med lång slang (sk long hose) minst 150 cm anpassade för nitrox 40.
 • Två datorer eller tid- och djupmätare samt aktuella tabeller.
 • En decosäck (minst 10 kg lyftkraft).
 • En linrulle med minst 50 meter lina och en linrulle med minst 25 meter lina.
 • En BCD med möjlighet att fästa dekoflaskor, linrullar och decosäck.
 • En dekoflaska med regulator försedd med manometer med kortslang alternativt minimanometer anpassad för 100 % oxygen.
 • Ett dubbelpaket med manifold, minimum 4800 liter gas anpassad för nitrox 40.
 • Två skärverktyg (kniv/sax/z-kniv).
 • En huvudlampa med separat batteripack och sk goodmangrip.
 • En back-up lampa.
 • En extramask.

Bedömning

Dykelevens kunskaper och färdigheter skall bedömas under kursens gång. Certifikat kan endast utfärdas om eleven bedömts uppfylla minimikraven. För att kvalificera sig som CMAS/SSDF avancerad nitroxdykare skall dykeleven under kursens lopp visa sig behärska följande färdigheter:

 1. Gott omdöme/inställning till dykning.
 2. Säker planering av avancerade nitroxdyk.
 3. Visa förståelse för riskerna med nitroxdykning.
 4. Kunna förklara de fysiologiska fenomenen vid nitroxdykning.
 5. Kunna analysera oxygeninnehållet.
 6. Kunna förklara vikten av rätt märkning och användning av rätt utrustning.

För kontroll av att dykeleven har de rätta kunskaperna för certifikatsnivån skall även ett av SSDF fastställt prov utföras (skriftligt eller muntligt) med godkänt resultat. Examination av avancerade nitroxdykaren skall göras av instruktör som har lägst CMAS/SSDF tvåstjärnigt instruktörscertifikat och specialkursen CMAS/SSDF avancerad nitroxinstruktör, vilket är ekvivalent med CMAS Advanced Nitrox Instructor.

Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!