LOGIN
menu image

Utbildning - Nitrox Diver

Vill du göra längre dyk inom tabellgränserna alternativt "säkrare" dyk" (alternativt dyk med minskad risk för dekompressionssjuka) så är nitroxkursen något för dig! Under kursens gång får du lära dig grundläggande teori och praktik för nitroxdykning. Det handlar t ex om krav på utrustningen, tabellhantering, hur för mycket respektive för lite oxygen påverkar människokroppen. Dessutom får du lära dig att mäta oxygenhalten i nitroxflaskor. För att få börja kursen skall du ha ett tvåstjärnigt CMAS certifikat eller motsvarande samt 20 timmars dykerfarenhet fördelade på minst 10 dyk. Efter avslutad utbildning har du tillräcklig kunskap och färdighet för att planera och genomföra direktuppstigningsdyk med nitroxblandningar innehållande max 40 % oxygen.

Kursen är en teoretisk kurs utan dyk

Pris: 1500 SEK

Anmälningsavgift 500:-. Resterande avgift skall var betald före kursstart.Vid avbokning senare än 1 månad före kursstart återbetalas ej denna.

Förutsättningar

• Medlemskap av MSDK
• Dykeleven skall ha fyllt 15 år innan utbildningen påbörjas.
• Dykelev under 18 år skall ha vårdnadshavares medgivande.
• Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF:s tvåstjärniga dykkurs eller motsvarande samt ha minst 20 loggboksförda dyk alternativt gå nitroxdykarkursen i samband med CMAS/SSDF tvåstjärnig dykkurs. Kursen kan påbörjas i samband med en tvåstjärnigutbildning, men inte slutföras innan den tvåstjärniga är klar.
• Ska informeras om och skriva under dokumentet ”SSDF-Risker vid dykning”.

Kursens Mål

Teoretiske kundskaber

Kursen skall ge dykeleven grundläggande kunskap om:
• Vad nitrox är och består av.
• Fysiologi.
• Oxygentoxicitet (oxygenbrist/oxygenförgiftning).
• Förebyggande av CNS.
• Långtidsverkan av oxygen.
• Nitrogenets påverkan på människan.
• Fördelar/nackdelar luft - nitrox.
• Ekvivalent dykdjup.
• Tabellhantering.
• Krav på utrustning.
• Praktisk dykplanering.
• Säkerhetsstopp.
• Nitrox och säkerhet.
• Nitroxmärkning.
• Analysering.
• Blandning av nitrox.

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall efter genomgången kurs:
• Kunna planera och genomföra dykning med nitrox.

Kursens genomförande

• Teori: minst 2 teorilektioner á 60 minuter/lektion + tillfälle för skrivning/genomgång av skrivning.
• Praktik: kalibrering av oxygenanalysator samt analys av minst 3 olika nitroxblandningar i intervallet 21-40% O2.

Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!