LOGIN
menu image

Utbildning - Nitrox Diver

Ange alt-text här.Vill du göra längre dyk inom tabellgränserna alternativt "säkrare" dyk" (alternativt dyk med minskad risk för dekompressionssjuka) så är nitroxkursen något för dig! Under kursens gång får du lära dig grundläggande teori och praktik för nitroxdykning. Det handlar t ex om krav på utrustningen, tabellhantering, hur för mycket respektive för lite oxygen påverkar människokroppen. Dessutom får du lära dig att mäta oxygenhalten i nitroxflaskor. För att få börja kursen skall du ha ett tvåstjärnigt CMAS certifikat eller motsvarande samt 20 timmars dykerfarenhet fördelade på minst 10 dyk, se vidare Normer & krav. Efter avslutad utbildning har du tillräcklig kunskap och färdighet för att planera och genomföra direktuppstigningsdyk med nitroxblandningar innehållande max 40 % oxygen.

Kursen är en teoretisk kurs utan dyk

Pris: 900 SEK

Villkor:  

 • Eleven står själv för all utrustning.
 • Medlemskap i MSDK

Anmälningsavgift 500:-. Resterande avgift skall var betald före kursstart.Vid avbokning senare än 1 månad före kursstart återbetalas ej denna.

Förutsättningar

 • Dykeleven skall ha fyllt 15 år innan utbildningen påbörjas.
 • Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDFs tvåstjärniga dykkurs eller motsvarande samt ha minst 20 loggboksförda dyk alternativt gå nitroxdykarkursen i samband med CMAS/SSDF tvåstjärnig dykkurs.
 • Dykeleven skall ha godkänts vid läkarundersökning enligt SSDFs krav, se vidare SSDFs läkarundersökningsrekommendationer.
 • Utbildningen skall ske hos utbildare auktoriserad av SSDF.

Kursens Mål

 • Ha teoretisk kunskap om hypoxi, hyperoxi, hypercapni och hur dessa uppkommer, ska
  behandlas och hur de kan undvikas
 • Ha kunskap att kunna planera och loggboksföra dyk med valfri nitroxblandning från 21 % O2 upp till 40 % O2
 • Ha kunskap att kunna planera och loggboksföra dyk avseende maximalt PO2, MOD, EAD och CNS%.
 • Ha praktisk kunskap i kalibrering av oxygenanalysator, analys av nitroxblandningar upp till 40% O2,
  samt ifyllande av fyllningsetikett för nitrox.
 • Hantering och krav för utrustning i samband med dykning med förhöjda halter av oxygen.
   

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna planera och genomföra dykning med nitrox.

Bedömning

Dykelevens kunskaper och färdigheter skall bedömas under kursens gång. Certifikat kan endast utfärdas om dykeleven bedömts uppfylla minimikraven. För att kvalificera sig som CMAS/SSDF nitroxdykare skall dykeleven under kursens lopp visa sig behärska följande färdigheter:

 1. Gott omdöme/inställning till dykning.
 2. Säker planering av nitroxdyk.
 3. Visa förståelse för riskerna med nitroxdykning.
 4. Kunna förklara de fysiologiska fenomenen vid nitroxdykning.
 5. Kunna analysera oxygeninnehåll.
 6. Kunna förklara vikten av rätt märkning och användning av rätt utrustning.

För kontroll av att dykeleven har de rätta kunskaperna för certifikatsnivån skall även ett
av SSDF fastställt prov utföras (skriftligt eller muntligt) med godkänt resultat.
Examination av nitroxdykaren skall göras av instruktör som har lägst CMAS/SSDF
tvåstjärnigt instruktörscertifikat och specialkursen CMAS/SSDF nitroxinstruktör, vilket
är ekvivalent med CMAS Nitrox Instructor.

Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!