LOGIN
menu image

Utbildning - Dykledare

Som dykledare ansvarar man för att klubbdykningar eller andra typer av dyk som har dykledare utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Dykledaren har kunskaper om dykmetoder, säkerhetsrutiner, larmning och oxygenterapiutrustning. Dykledaren har alltid det övergripande säkerhetsansvaret vid dykning. Dykparen har dock själva totalt ansvar för sin dykning.

FörutsättningarAnge alt-text här.

 • Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF tvåstjärnig utbildning eller annan likvärdig utbildning.
 • Dykeleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
 • Dykeleven skall ha minst totalt 30 dyktimmar, fördelade på 40 dykningar.
 • Dykningarna skall vara loggboksförda. Eleven skall minst ha erfarenhet av tre följande dykmetoder i nordiska vatten: mörkerdyk, upprepade dyk, vrakdyk och dyk till 30 meter. Även plats, djup och sikt skall vara av varierat slag. Dyktid på föregående kurser får räknas in i den totala dyktidserfarenheten. Minst hälften av minimikravet på dyktid skall vara från nordiska eller likvärdiga vatten.
 • Dykeleven skall ha godkänd läkarundersökning enligt SSDFs krav, se vidare SSDFs läkarundersökningsrekommendationer.
 • Utbildningen skall ske hos en utbildare auktoriserad av SSDF.

Minimikrav på kursinnehåll

Teoretiska kunskaper

Kursen skall ge dykeleven grundläggande kunskap om:

 • Lagar och krav.
 • Dykledning.
 • Säkerhetsutrustning.
 • Larmrutiner.
 • Dykskador.
 • Oxygenterapi.
 • Tabeller.
 • Ledarskap och stress.
 • Sjömanskap och navigation.
 • Dykmetoder för dykledaren.

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna agera som dykledare.
 • Kunna montera och sköta oxygenterapiutrustning.
 • Kunna söka och bärga förlorad dykare.

Kursens genomförande

 • Kursen skall genomföras under minst fyra dagar.
 • Kursen skall genomföras i lektionssal under minst 13 lektioner, dock kan flera av lektionerna genomföras som självstudier med kunskapskontroll efteråt.
 • Minst två utomhusdyk skall genomföras under kursen.

Bedömning

Dykelevens kunskaper och färdigheter skall bedömas under kursens gång. Certifikat kan endast utfärdas om dykeleven bedömts uppfylla minimikraven. För att kvalificera sig som SSDF Dykledare skall dykeleven under kursens lopp visa sig behärska följande färdigheter:

 1. Gott omdöme/inställning till dykning.
 2. Säker planering av dyk.
 3. Visa förståelse för riskerna med dykning.
 4. Kunna organisera dykningar.
 5. Kunna organisera sökning efter försvunnen dykare.
 6. Kunna genomföra larmning till SOS.
 7. Kunna förklara vikten av rätt användning av utrustning.
 8. Kunna läsa ett sjökort och utföra enklare positionsbestämning.
 9. Kunna hantera oxygenterapiutrustning.

För kontroll av att dykeleven har de rätta kunskaperna för certifikatsnivån skall även ett av SSDF fastställt prov utföras (skriftligt eller muntligt) med godkänt resultat.
Examination av dykledare skall göras av instruktör som har lägst CMAS/SSDF tvåstjärnigt instruktörscertifikat. Som föreläsare/instruktör kan CMAS/SSDF enstjärnig instruktör eller fackman (t. ex. navigation) användas.

Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!