LOGIN
menu image

Utbildning - CMAS ***

Den högsta dykutbildningen inom SSDF/CMAS utan specialinriktning.

Som Three star dykare förväntas du ha mycket stora kunskaper inom sportdykning, både praktiska och teoretiska. Under kursens gång får du fördjupade kunskaper om bl a dykmedicin, fysik och avancerade dykmetoder.

Dessutom får du genomföra övningar som ska ge dig praktiska färdigheter i avancerade dykmetoder. Organisation och dykledning av grupper med dykare av alla certifikatstyper ingår också.

Efter genomgången kurs är du en erfaren och ansvarsfull dykare som anses kompetent att leda andra dykare samt att kunna assistera ordinarie dykledare, oberoende av certifikat. Efter den här utbildningen anses du vara kompetent att dyka till max 40 meters djup.

Pris: 4000:-

Anmälningsavgift 500:-. Resterande avgift skall var betald före kursstart.Vid avbokning senare än 1 månad före kursstart återbetalas ej denna.

Förutsättningar

• Medlemskap av MSDK
• Eleven står själv för all sin personliga utrustning.
• Dykeleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
• Dykeleven skall ha genomgått tvåstjärnig CMAS/SSDF utbildning eller annan likvärdig utbildning.
• Dykeleven skall vid tiden för certifiering ha genomfört minst totalt 40 dyktimmar, fördelade på 50 dyk. Dyken skall vara loggboksförda och av varierande slag, såsom mörkerdyk, upprepade dyk, vrakdyk och dyk till 30 meter. Även plats, djup och sikt skall vara av varierat slag. Dyktid på föregående kurser får räknas in i den totala dykerfarenheten.
• Minst hälften av minimikravet på dyktid skall vara från nordiska eller likvärdiga vatten.
• Dykeleven ska ha aktuell kunskap inom HLR (ej äldre än två år).
• Ska ha godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration enligt SSDF:s krav
• Ska informeras om och skriva under dokumentet ”SSDF-Risker vid dykning”.

Kursinnehåll

Teoretiska kunskaper

Kursen skall ge dykeleven kunskap om:
• Dykutrustning.
• Dykfysik.
• Fysiologi och dykmedicin.
• Dykplanering.
• Dekompression, dykdatorer och tabeller.
• Förebygg och hantera olyckor.
• Dykmetoder och dykteknik.
• Båtar och sjövett.
• Dykledning ovan ytan.
• Dykledning under ytan.

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall under kursen ha utfört:
• Ha mycket god kunskap och färdighet i dykteknik.
• Kunna navigera under vattnet i en triangelbana med hjälp av kompass.
• Behärska nöduppstigning och livräddning från botten till land och kunna ge första hjälpen och HLR.
• Kunna söka efter ett givet föremål och därefter bärga det till ytan med hjälp av enkla hjälpmedel.
• Planera och genomföra dyk till större djup än 30 meter men maximalt 40 meter med säkerhetsstopp.
• Kunna assistera ordinarie dykledare.
• Kunna organisera dyk för en grupp dykare i öppet vatten.
• Kunna leda och kontrollera en grupp dykare under vatten.
• Kunna handha kompressor. Funktion, skötsel och handhavande av kompressorer.

Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!