LOGIN
menu image

Utbildning - CMAS **

Tvåstjärnig dykkurs är fortsättningskursen inom SSDF/CMAS.

Detta är kursen för dig som vill gå vidare med lite mer avancerad dykning. Under utbildningen får du lära dig grundläggande teori och praktik för lite mer avancerade dykmetoder som t ex nattdyk, vrakdyk, djupdyk och vinterdyk. Under utbildningen får du genomföra ett antal olika dyk med varierande dykmetoder. För att få påbörja den här kursen ska du inneha enstjärnigt CMAS eller motsvarande och minst 20 dyk . När du sedan har minst 15 dyktimmar anses du erfaren nog att dyka i par med dykare som har enstjärnigt CMAS certifikat.

Efter din tvåstjärniga kurs anses du även kvalificerad att gå vidare med olika specialkurser som t ex dykledarkurs och nitroxkurs.

Den tvåstjärniga kursen innehåller 6 teorilektioner, 1 praktiklektion och 8 dykövningar (5 obligatoriska och 3 valfria, varav minst ett är upprepat dyk).

Pris: 3500:-

Anmälningsavgift 500:-. Resterande avgift skall var betald före kursstart.Vid avbokning senare än 1 månad före kursstart återbetalas ej denna.

Förutsättningar

Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF enstjärnig eller annan likvärdig utbildning.Ange alt-text här.
•    Dykelev under 18 år skall ha målsmans medgivande.
•    Dykaren skall vid tiden för certifiering ha minst 20 loggboksförda dyk, varav
     minst 10 i djupintervallet 10-30 meter. Minst hälften av dyken skall vara
     genomförda i nordiska eller likvärdiga vatten.
•    Dykeleven skall ha godkänd läkarundersökning enligt SSDFs krav, se vidare
     SSDFs läkarundersökningsrekommendationer.
•    Utbildningen skall ske hos en utbildare auktoriserad av SSDF.

Minimikrav av kursinnehåll

Teoretiska kunskaper

Kursen skall ge dykeleven kunskap om:
•    Dykplanering enligt PLUMS.
•    Dykmetoder, säkerhetskrav och genomförande enligt Dykpraxis.
•    Dyktabeller, upprepat dyk, dyk med säkerhetsstopp och luftförbrukning.
•    Livräddning, första hjälpen, larmrutiner och HLR.
•    Fysiologi och dykfysik, syreförbrukning, blodcirkulation och andningsorgan, kvä-
     veupptagning, tryckfallssjuka, partialtrycksskador samt fysisk och psykisk stress.

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall under kursen ha utfört:
•    Pardyk till maximalt 30 meters djup och visat sig fullständigt behärska an-
     vändandet av dykutrustning.
•    Livräddningsövning.
•    UV-navigation.
•    Mörkerdyk.
•    Dyk till max 30 meter.
•    Upprepat dyk (kan vara något av ovanstående dyk).
•    Ytsim 500 meter i öppet vatten med full dykutrustning.
•    Lindykning.

Bedömningar

Dykelevens kunskaper och färdigheter skall bedömas under kursens gång. Certifikat
kan endast utfärdas om dykeleven bedömts uppfylla minimikraven. För att kvalificera
sig som tvåstjärnig CMAS/SSDF dykare skall eleven under kursens lopp visa sig
behärska följande färdigheter:
1.    Apparatdykning till maximalt 30 meters djup. Därefter kontrollerad uppstigning
      med säkerhetsstopp på 3-6 meters djup i 3 minuter före återgång till ytan.
2.    Livräddning/ytbärgning av parkamrat från botten 5-10 meters djup och bogsering
      till land minst 25 meter.
3.    Alternativ luftkälla.
4.    Avvägning via inflator.
5.    Dyktabell för en eller flera dykningar samt tabell för dykning på hög höjd.
6.    Navigation under vattnet med hjälp av kompass.
7.    Mörkerdykning.
8.    Genomfört minst ett upprepat dyk.
9.    Fullständig planering av ett dyk för ett dykpar och ledning av dykparet under
      vattnet.
10. Ytsimning 500 meter i öppet vatten med full dykutrustning.
För kontroll av att dykeleven har de rätta kunskaperna för certifikatsnivån, skall även
ett av SSDF fastställt prov utföras (skriftligt eller muntligt) med godkänt resultat.
Examination av den tvåstjärnige dykaren skall göras av instruktör som har lägst
CMAS/SSDF tvåstjärnigt instruktörscertifikat.

Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!