LOGIN
menu image

Utbildning - CMAS *

Enstjärnig dykkurs är grundkursen inom SSDF/CMAS.

One Star dykkurs är grundkursen inom SSDF/CMAS.

Målet med kursen är att ge dykeleven såväl praktiska som teoretiska kunskaper och nödvändiga dyktekniker för att säkert dyka till maximalt 20 meters djup.

I utbildningen ingår lektioner bl.a. i dykfysik, dykmedicin och tillämpad dykning samt utbildning i Hjärt-Lungräddning. Dessutom praktisk träning i grundläggande livräddning.

Förutsättningar

Grundkravet för att få börja kursen är att man 

• Ska ha fyllt 14 år innan kursen startar.

• Ska ha vårdnadshavarens dokumenterade medgivande om man inte är myndig.

• Ska kunna springa 1,6 km inom 12 minuter, eller utför annat motsvarande fysiskt arbete i 12 minuter.

• Ska ha godkänd läkarundersökning/hälsodeklaration enligt SSDF:s krav

• Ska läsa och skiva under dokumentet ”Risker med dykning”.

På grundkurser med MSDK finns gärna 1 hjälpinstruktör per 2 elever förutom instruktören vilket sörjer för hög säkerhet och individuell träning. Pool träning i Aq-va-kul. De första övningsdyken i öppet hav brukar genomföras på Ön, Limhamn och de avslutande dyken görs i södra Sveriges bästa dykvatten, kring Kullen.

Pris: 5500:-

  • Medlemskap i MSDK för innevarande år ingår. Detta ger dig rätt att delta i MSDKs dykufärder och andra träningar och arrangemang.
  • Hyra av flaska, väst, vikter samt regulator under utbildningstiden ingår
  • Dräkt till utedyken tillkommer.
  • Eleven har själv den "lilla utrustningen" (även kallad ABC), cyklop, snorkel samt fenor vid bassängdyken. Vi tipsar dig gärna om denna utrustning.

Anmälan

Klicka på "Bli medlem" och fyll i kontaktuppgifterna.

Anmälningsavgift 500:- betalas in på MSDK´s BG 114-4252.

Resterande avgift skall vara betalt före kursstart. 

Vid avbokning senare än 1 månad före kursstart återbetalas ej denna.

Schemat för teori- och praktiklektioner görs upp i samförstånd mellan lärare och elever.

Om ni har några frågor så kan ni kontakta utbildning@msdk.se eller komma ner till klubben en onsdag och prata mer våra instruktörer, ledare och medlemmar.

Minimikrav på kursinnehåll

Teoretiska kunskaper

Teoretiska kunskaper

Dykeleven ska ha grundläggande teoretisk kunskap enligt standard för CMAS One Star Diver. Kursens teoretiska innehåll innehåller följande delar:

• Introduktion

o Kursinnehåll CMAS One Star Diver inklusive kursschema och certifieringskrav

o CMAS, Svenska Sportdykarförbundet och föreningarna

• Utrustning för sportdykning

o Grundutrustning

o Sportdykarutrustning

o Hjälpmedel för dykning

o Säkerhets- och nödutrustning

• Dykfysik

o Ljud, ljus och temperatur

o Avvägning och gaslagar

• Medicinska och psykologiska aspekter

o Direkta effekter av tryck

o Indirekta effekter av tryck

o Andra faror

o Psykologiska aspekter på dykning

• Användande av dykdator och dyktabell

o Att använda och planera dyk med dykdator och dyktabell

o Flygning efter dykning

• Dykplanering

o Planering och förberedelse, undvikande av slut-på-gas situationer

o Nödprocedurer och hjälp till nödställd parkamrat

o Säker dykning

o Användande av loggbok

• Undervattensmiljön

o Vattenmiljöer inkl sikt, vattenrörelser, temperatur och densitet

o Topografi och dykmiljö

o Undervattensflora och fauna

o Miljömedvetenhet och hållbar dykning

o Väder och väderförändringar

o Undervattensfaror

• Utvecklingsmöjligheter för CMAS One Star Diver

o Utveckla ditt intresse

o Vidareutbildningar

o SpecialkurserPraktiska färdigheter

Kursmoment skyddat vatten (Aq-va-kul pool)

1. Simning 200 meter

2. Flyta i ytan 5 minuter

3. Snorkelandning

4. Snorkeltömning

5. Fenspark

6. Fridykning – nedvinkling och uppgång med ytkontroll

7. Montera dykpaket

8. Montera viktbälte

10/11. Påtagning av utrustning (efter lokala förutsättningar)

12. Parkontroll

13/14/15. Igång i vatten (efter lokala förutsättningar)

16. Igång med jättekliv

17. Baklänges irullning

18. Andas under ytan

19.Tömma andrasteg

20. Växla mellan snorkel och andrasteg i ytan

21. Rätt mängd vikter - avvägningskontroll i ytan

22. Kontroll i ytan, bubbelkontroll

23. Ytsimning 50 meter med komplett utrustning

24. Tryckutjämning av öron

25. Tryckutjämning av mask

26. Nedstigning från ytan

27. Kontrollerad nedstigning

29. Masktömning

30. Ta av och på mask

31. Simma utan mask

32. Återfinna andrasteg med armsvep

33. Återfinna andrasteg med flasklyft

34. Rätt trim - placering och balansering av vikter

35. Avvägning med fenbalansering

36. Sväva fritt

37. Simma under vatten

38. Avvägd simning

39. Kontroll av instrument

40. Pardykning med närhet/kroppskontakt

41. Pardykning med mellanlina

42. Koppla loss inflatorslang

43. Kramplösning

44. Simulerad slut-på-luft

45. Andas ur frifödande regulator

46. Ta av och på viktbälte på botten

47. Ta av och på dykpaket på botten

48. Ta av och på dykpaket i ytan

49. Kontrollerad uppstigning

50. Uppstigning till ytan och ytkontroll

51. Blåsa upp BCD oralt

52. Dumpa viktbälte i ytan

53. Octopusandning

54. Nöduppstigning introduktion

55. Nöduppstigning med alternativ luftkälla – octopusandning till ytan

56. Simmad nöduppstigning

57. Nöduppstigning med positiv lyftkraft

58. Närma sig nödställd i ytan

59. Assistera dykare till ytan

60. Bogsering av trött dykare

64. Uppgång på stege

65. Avklädning

66. Plocka isär dykpaketet och utrustningsvård


Kursmoment öppet vatten (Ön och Kullen)

Nedan sammanställning innehåller de moment som tillkommer i samband med övningarna i öppet vatten utöver de som redan tränats i skyddat vatten.

9. Planera dyk

11. Påtagning av utrustning kallt vatten/utomhus

15. Igång från land

28. Nedstigning med hjälp av nedstigningslina

61. Utforska botten

62. Enkel undervattensnavigation

63. Säkerhetsstopp

67. Logga dyk

 

Bedömning

Grunder för certifiering

• Dykeleven ska ha genomgått teoriundervisningen och gjort kunskapskontrollen, muntlig eller skriftlig, med godkänt resultat

• Dykeleven ska ha genomfört samtliga praktiska övningar med godkänt resultat

• Dykeleven ska ha genomfört minst 4 dyk i öppet vatten med totalt minst 120 minuters dyktid

• Dykeleven ska visa på gott omdöme och inställning till dykning

Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!