LOGIN
menu image

Utbildning - CMAS *

Enstjärnig dykkurs är grundkursen inom SSDF/CMAS.

Efter avslutad kurs har du tillräcklig kunskap och vattenvana för att dyka i öppet vatten till max 20 meters djup. I utbildningen ingår lektioner bl a i dykfysik, dykmedicin och tillämpad dykning samt utbildning i Hjärt-Lungräddning. Dessutom praktisk träning i grundläggande livräddning.

Grundkravet för att få börja kursen är att man fyller minst 15 år det året kursen påbörjas, att man kan simma minst 200 meter och att man (i vissa fall) har genomgått en godkänd läkarundersökning.

På grundkurser med MSDK finns alltid minst 1 hjälpinstruktör per 2 elever förutom instruktören vilket sörjer för hög säkerhet och individuell träning. De första övningsdyken i öppet hav brukar genomföras på Ön, Limhamn och de avslutande dyken görs i södra Sveriges bästa dykvatten, kring Kullen.

Pris: 4500:-

  • Medlemskap i MSDK för innevarande år ingår. Detta ger dig rätt att delta i MSDKs dykufärder och andra träningar och arrangemang.
  • Hyra av flaska, väst, vikter samt regulator under utbildningstiden ingår
  • Dräkt till utedyken tillkommer.
  • Eleven har själv den "lilla utrustningen" (även kallad ABC), cyklop, snorkel samt fenor vid bassängdyken. Vi tipsar dig gärna om denna utrustning.

Anmälan
Ange alt-text här.

Klicka på "Bli medlem" och fyll i kontaktuppgifterna.

Anmälningsavgift 500:- betalas in på MSDK´s BG 114-4252.
Resterande avgift skall vara betalt före kursstart.
Vid avbokning senare än 1 månad före kursstart återbetalas ej denna.

Schemat för teori- och praktiklektioner görs upp i samförstånd mellan lärare och elever.

Om ni har några frågor så kan ni kontakta utbildning@msdk.se eller komma ner till klubben en onsdag och prata mer våra instruktörer, ledare och medlemmar.

Förutsättningar

     Dykeleven skall fylla minst 15 år det år utbildningen påbörjas.
     Dykelev under 18 år skall ha målsmans medgivande.
     Dykeleven skall ha godkänd läkarundersökning enligt SSDFs krav, se vidare
     SSDFs läkarundersökningsrekomendationer.
•    Utbildningen skall ske hos utbildare auktoriserad av SSDF.

Minimikrav på kursinnehåll

Teoretiska kunskaper

Kursen skall ge dykeleven grundläggande kunskap om:
•    Svenska Sportdykarförbundet och föreningarna, vilka aktiviteter som bedrivs av
     dykare samt vidareutbildning som dykare.
•    Dykutrustningens funktion.
•    Tryck och flytkraft.
•    Regler för säker dykning.
•    Dyktabeller och loggbok.
•    Livräddning och HLR (Hjärt-Lung Räddning).

Praktiska färdigheter

Dykeleven skall efter genomgången kurs:
•    Kunna sätta samman, använda och vårda sin dykutrustning.
•    Kunna livrädda en person från botten till land samt utföra HLR.
•    Kunna utföra en nöduppstigning genom FU och med alternativ luftkälla.
•    Kunna deltaga i en övervakad organiserad dykning.
•    Ha genomfört minst fem utomhusdyk i nordiska eller likvärdiga vatten.

Bedömning

Dykelevens kunskaper och färdigheter skall bedömas under kursens gång. Certifikat kan endast utfärdas om eleven bedömts uppfylla minimikraven. För att kvalificera sig som enstjärnig CMAS/SSDF dykare skall dykeleven under kursens lopp visa sig
behärska följande färdigheter i öppet vatten:
1.   Simning med mask, snorkel och fenor.
2.   Förberedelse samt sammansättning och vård av en komplett dykutrustning.
3.   Teknik för i- respektive uppgång i/ur vattnet från båt, strand eller klippor.
4.   Korrekt neddykning samt uppstigning till ytan.
5.   Tömning av mask och andrasteg.
6.   Användning av alternativ luftförsörjning (octopus- och växelandning).
7.   Avvägning under dykning samt förberedelse för positiv flytkraft i ytan.
8.   Livräddningsteknik från botten 5 meters djup, bogsering till land minst 25 meter.
9.   Dyk till maximalt 20 meters djup.
10. Pardykning med annan elev, varvid dykningen skall föregås av dykplanering och parkontroll.
För kontroll av att dykeleven har de rätta kunskaperna för certifikatsnivån skall även ett av SSDF fastställt prov utföras (skriftligt eller muntligt) med godkänt resultat.
Examination av den enstjärnige dykaren skall göras av instruktör som har lägst CMAS/SSDF enstjärnigt instruktörscertifikat med certifieringsrätt för enstjärnig dykkurs, dvs utbildad 2005 eller senare.

Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!