LOGIN
menu image

Utbildning - Gasblender Nitrox

Definition

Dykare med teoretiska och praktiska kunskaper om gasfyllning samt kännedom om oxygenservice av flaskor och regulatorer. CMAS/SSDF gasblendercertifikat nitrox är ekvivalent med CMAS Nitrox Blender.

Förutsättningar

 • Eleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
 • Eleven skall ha genomgått CMAS/SSDFs nitroxdykarkurs eller motsvarande.
 • Utbildningen skall ske hos utbildare auktoriserad av SSDF.

Minimikrav på kursinnehåll

Teoretiska kunskaper

Kursen skall ge eleven grundläggande kunskap om:

 • Användande av gasblandningstabeller.
 • Beräkning av gasblandningsparametrar utan att använda tabeller.
 • Aktuella regler och förordningar gällande gasblandning.
 • Risker vid hantering av oxygen under tryck.
 • Olika blandningsmetoder.

Kursen skall ge eleven kännedom om:

 • Oxygenservice av flaskor och regulatorer.

Praktiska färdigheter

Eleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna fylla flaskor med nitrox.
 • Kunna vidtaga nödvändiga säkerhetsåtgärder vid gasblandning.
 • Kunna analysera och dokumentera resultat av gasblandningen.

Kursens genomförande

 • Kursen skall genomföras under minst åtta timmar, varav fem timmar teori och tre timmar praktik.

Bedömning

Elevens kunskaper och färdigheter skall bedömas under kursens gång. Certifikat kan endast utfärdas om eleven bedömts uppfylla minimikraven. För att kvalificera sig som CMAS/SSDF gasblender nitrox skall eleven under kursens lopp visa sig behärska följande färdigheter:

 • Fyllning av nitrox.
 • Gott omdöme/inställning till gasblandning.
 • Visa förståelse för riskerna med gasblandning.
 • Kunna analysera gasinnehåll.
 • Kunna förklara vikten av rätt märkning och användning av rätt utrustning.

För kontroll av att eleven har de rätta kunskaperna för certifikatsnivån skall även ett av SSDF fastställt prov utföras (skriftligt eller muntligt) med godkänt resultat. Examination av gasblenderelev skall göras av instruktör som har lägst CMAS/SSDF
tvåstjärnigt instruktörscertifikat och specialkursen CMAS/SSDF gasblenderinstruktör nitrox, vilket är ekvivalent med CMAS Nitrox Blender.

Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!