LOGIN
menu image

Utbildning - Normoxisk trimixdykare

Definition

Dykare med kompetens för användande av normoxiska trimixblandningar samt dekompression med upptill 100 % oxygen. CMAS/SSDF normoxiskt trimixdykarcertifikat är ekvivalent med CMAS Trimix Diver.

Förutsättningar

 • Dykeleven skall ha fyllt 18 år innan utbildningen påbörjas.
 • Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDFs trestjärniga dykkurs eller motsvarande samt CMAS/SSDF avancerad nitroxkurs eller motsvarande.
 • Dykeleven skall ha totalt 120 timmar dokumenterad dykerfarenhet, fördelad på 150 dykningar varav 80 från nordiska eller likvärdiga vatten.
 • Dykeleven skall ha 40 dyk djupare än 24 meter i nordiska vatten (dessa får ingå i ovanstående 80 dyk).
 • Dykeleven skall ha genomfört 20 avancerade nitroxdyk (dessa får ingå i ovanstående 150 dyk).
 • Dykeleven skall ha minst fyra dyk de senaste åtta veckorna före kursen (dessa får ingå i ovanstående 150 dyk).
 • Dykeleven skall vara vid god fysisk och psykisk balans.
 • Dykeleven skall ha godkänts vid läkarundersökning enligt SSDFs krav, se vidare SSDFs läkarundersökningsrekommendationer.
 • Utbildningen skall ske hos utbildare auktoriserad av SSDF.

Minimikrav på kursinnehåll

Teoretiska kunskaper

Kursen skall ge eleven grundläggande kunskap om:

 • Avancerad fysiologi.
 • Oxygentoxicitet (oxygenbrist/oxygenförgiftning).
 • Förebyggande av CNS och OTU.
 • Gasers påverkan på kroppen under tryck.
 • Fördelar/nackdelar optimering av trimixblandningar.
 • Dykdjup, MOD, EAD.
 • Avancerad tabellhantering.
 • Riskanalys.
 • Utrustnings konfigurering.
 • Gashantering.
 • Accelererad dekompression.
 • Avancerad dykplanering.
 • Märkning av flaskor samt analys.
 • Blandning av trimix.

Praktiska färdigheter

Eleven skall efter genomgången kurs:

 • Kunna planera och genomföra trimixdykning med accelererad dekompression.
 • Kunna livrädda en person från botten till land samt utföra HLR.

Kursens genomförande

 • Kursen skall genomföras under minst fem dagar.
 • Kursen bör genomföras under minst 12 lektioner.
 • Kursen skall genomföras i lektionssal under minst 8 timmar fördelade på minst fyra lektioner.
 • Minst sex utomhusdyk skall genomföras under kursen.
 • Max två elever per instruktör, med hjälpinstruktör ytterligare två elever.
 • Minimum 300 minuter total dyktid.
 • Två av dyken måste vara djupare än 45 meter, men inte djupare än 60 meter.
 • Oxygenpartialtrycket får inte överstiga 1.4 under dyket och 1.6 under dekompression.
 • Inga dyk får göras djupare än 60 meter.
 • Dekompression måste göras på nitrox och oxygen.

Krav på utrustning under kursen

 • Dräkt, underställ, handskar, mask, fenor, viktbälte eller flaskvikt.
 • Två regulatorer varav den ena doseringen försedd med lång slang (sk long hose) minst 150 cm.
 • Två datorer eller tid- och djupmätare samt aktuella tabeller.
 • En decosäck (minst 10 kg lyftkraft).
 • En linrulle med minst 50 meter lina och en linrulle med minst 25 meter lina.
 • En BCD med möjlighet att fästa dekoflaskor, linrullar och decosäck.
 • En dekoflaska med regulator försedd med manometer med kortslang alternativt minimanometer anpassad för 50 % oxygen.
 • En dekoflaska med regulator försedd med manometer med kortslang alternativt minimanometer anpassad för 100 % oxygen.
 • Ett dubbelpaket med manifold, minimum 4800 liter gas.
 • Två skärverktyg (kniv/sax/z-kniv).
 • En huvudlampa med separat batteripack och sk goodmangrip.
 • En back-up lampa.
 • En extramask/dykpar.
 • En dräktgasflaska med regulator.

Bedömning

Dykelevens kunskaper och färdigheter skall bedömas under kursens gång. Certifikat kan endast utfärdas om eleven bedömts uppfylla minimikraven. För att kvalificera sig som CMAS/SSDF normoxisk trimixdykare skall dykeleven under kursens lopp visa sig behärska följande färdigheter:

 1. Gott omdöme/inställning till dykning.
 2. Säker planering av trimixdyk.
 3. Visa förståelse för riskerna med trimixdykning.
 4. Kunna förklara de fysiologiska fenomenen vid trimixdykning.
 5. Kunna analysera oxygen och heliuminnehåll.
 6. Kunna förklara vikten av rätt märkning och användning av rätt utrustning.

För kontroll av att dykeleven har de rätta kunskaperna för certifikatsnivån skall även ett av SSDF fastställt prov utföras (skriftligt eller muntligt) med godkänt resultat. Examination av trimixdykaren skall göras av instruktör som har lägst CMAS/SSDF tvåstjärnigt instruktörscertifikat och specialkursen CMAS/SSDF trimixinstruktör, vilket
är ekvivalent med CMAS Trimix Instructor.

Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!