Fridykning Johannes L *samling alla kl 9 på klubben för samåkning*


Start:
2021-07-04
10:00
Slut:
2021-07-04
16:30
Dykledare:
Dag Petersson
Båtförare:
Svårighetsgrad: Lätt
Maxdjup: 8 meter

Redigera evenemang Ändra Ta bort evenemanget Ta bort Ställ in evenemanget Ställ in Klicka för att skriva ut dykprotokol Dykprotokol Klicka för att skriva ut redovisning Redovisning Klicka för att skriva ut ICE ICE

Vi ändrar planerna lite grann eftersom det är många som inte har egen transportmöjlighet upp till Råå.

Jag vill uppfordra så många som möjligt att hjälpa till med bilskjuts. Samling kl 9 på klubben för alla. Avfärd senast kl 9.30.

Vi ses igen på parkeringsplatsen norr om campingen i Råå. Därifrån går vi till dykplatsen, en promenad på 400m och slår läger för dagen. Se till att ha med vatten och matsäck till lunch och fika.

Vraket ligger 250 meter rakt ut från stranden i Råå. Vi simmar ut till vraket där vi lägger en boj att vila på mellan dyken. Det kan förekomma ström och det är en bit att simma. Dykningen är därför lämplig för vuxna och för ungdomsgruppen (de som tränar 18-19 på söndagar) men inte för barngruppen, (dvs. de som tränar 17-18). 

Föräldrar till dykande ungdomar uppmanas att följa med. Råå är en trevlig utflykt för hela familjen.

Ursäkta spam mailet som precis gick ut innan jag hann skriva färdigt.

Vägbeskrivning:
Råå vallar i södra delen av Helsingborg. Parkera på parkeringsplatsen i hörnet Palmqvistsgatan och Högastensgatan precis norr om campingen. Följ stigen på vallarna söderut till den första bunkern i vattenbrynet. Det är en bra utgångsplats. Vraket ligger ca 300 meter rakt ut från bunkern, soliga dagar kan man nästan se vraket uppe från vallen. Från bunkern tar man bäring 220 grader SV, vilket visar något litet söder om kardinalmärket sett från land. Vraket ligger på 8 meters djup utefter denna linje. Vid det djupet är det ca 100 meter kvar till märket.


Dykbeskrivning:
Johannes L byggdes 1951 på JJ Sietas Schiffswerft i Hamburg, Tyskland.
Hon var ett lastfartyg byggt i stål 48,5 meter lång och 7,88 meter bred, vikten var 489 bruttoton.

Johannes L lämnade Kopparverkshamnen i Råå den 26 November 1979, innan hon kommit ut från hamnen började problemen.
Den hårda vinden gjorde att Johannes fick in stäven på grunt vatten, så att ett hål slogs upp på babordssida, detta var det ingen som uppmärksammade så Johannes lämnade hamnen och satte kurs söderut.
Några hundra meter utanför hamninloppet började fartyget få slagsida och man skickade ut nödrop.
Räddningsfartyg skyndar till platsen och kan plocka upp besättningen från livflotten som dom räddat sig i.
Kapten Ferdinand Gerkens bestämmer sig för att rädda skeppspapprena och hoppar tillbaka ombord för att hämta dom. Han är sedan nära att drunkna innan lotspersonalen med fara för sitt eget liv kan rädda honom ur det kalla vattnet.

Johannes L ligger på babords sida med fören pekande mot norr. Djupet är nio meter men styrbords reling ligger bara på knappt en meters djup.
Johannes ligger på en sandbotten ca 250 meter ut från land, vraket är täckt med musslor och delar av överbyggnaden har rasat samman.


Att tänka på
Ett trevligt nybörjarvrak. Svag till medelstark ytström kan förekomma.
Som vid all vrakdykning skall man ej penetrera om man
inte har utbildning för detta.
Ta det försiktigt.

Båten sjösätts i Råå. Kort gångtid då vraket ligger nära land (det går också att simma ut till det). Lämplig för fridykning

Du måste vara inloggad för att kunna se vem som är bokad på utfärden

Båtutfärder

Samling, om inget annat har angetts, är nere på klubben, vi försöker tänka på miljön och ekonomin genom att samåka, men även för att det finns begränsat med parkeringsplatser där vi lägger i båten.
Vi gör oftast två dyk och vi är ute en hel dag så ta med dig vatten och matsäck. Vi kör sällan in till land om vi är ute på vrak.
Du behöver ingen egen parkamrat, det fixar vi åt dig.

Medlemskap

Bara medlemar får följa med på våra båtutfärder, dock kan du boka dig som gäst och betala på plats. Du kan även sätta in pengarna direkt på vårt BankGiro eller swish som du visar upp för dykledaren eftersom det kan ta några dagar innan vi kan registrera pengarna.

Loggbok och Certifikat

Du bör ha med dig din loggbok och certifikat till utfärderna, dykledaren kan be dig styrka att du har rätt behörighet för dyket. Dykledaren har ansvaret för utfärden och har rätt att be dig avstå från dyk om han/hon anser att du inte har den utbildningen eller erfarenhet som krävs för dyket.

Luftfyllning

På alla dyk gäller det att man har fyllda flaskor när man kommer till utfärderna, vi har inte möjlighet att fylla flaskor innan utfärden, det skulle ta för lång tid.
Efter dyket så försöker vi fylla alla flaskor om det är möjligt.

Hyra av utrustning

Vi har Flaskor, BCD och regulatorer (men inga dräkter) som våra medlemmar kan hyra när vi inte har någon kurs. Det brukar gå bra under sommaren men på vår och höst så är utrustningen som oftast upptagen i kursverksamheten.