Vrakdyk **** Inställt ***


Start:
2021-04-10
08:30
Slut:
2021-04-10
16:30
Dykledare:
Joakim Gullstrand
Båtförare:
Leonardo Kjellström
Svårighetsgrad: Medel
Maxdjup: 27 meter

Redigera evenemang Ändra Ta bort evenemanget Ta bort Ställ in evenemanget Ställ in Klicka för att skriva ut dykprotokol Dykprotokol Klicka för att skriva ut redovisning Redovisning Klicka för att skriva ut ICE ICE

Vi kommer att ta oss ut till Vapper och det finns plats 4 dykare utöver dykledare och båtförare. Dykare nummer 5 och därefter står därmed automatiskt på reservlistan. Med tanke på djup och dykplats är det bra med en viss dykerfarenhet (t.ex. Padi Advanced eller CMAS**) och om du är osäker så prata med dykledaren innan du bokar upp dig. Eftersom vi är ute hela dagen behöver ni ta med er en matsäck med dricka och er packning bör vara vattentät och liten för att alla ska få plats.

Det är viktigt att ni avbokar er så tidigt som möjligt om ni får förhinder för att ge plats till andra dykare och för att ge dykledaren en möjlighet att förbereda utfärden.

/joakim

********************

Uppdatering den 7:e april. 

Tyvärr ser prognosen ganska dyster ut med mycket vind under fredagen och natten till lördagen samt vindar från 7 m/s eller mer ute på havet under lördagen (varierar lite mellan olika väderprognoser). Ser därför ut att bli lite väl gungigt för vår lilla båt. Båtföraren har naturligtvis sista ordet och ett slutligt beslut tas imorgon så håll koll på er epost för senaste nytt. 

/joakim

 

***************

Uppdatering den 8:e april

Tyvärr får vi ställa in utfärden på lördag eftersom alla prognoser pekar på alltför mycket vind under lördagen och de hårda vindarna under fredagen gör det inte bättre. Finns en plats kvar nästa helg den 18:e då vi försöker ta oss ut till Vapper igen. 

/joakim

Vapper

Under Sovjetunionens herradöme hade de baltiska länderna ganska stora fiskeflottor. Många av fartygen var snarast att beteckna som fiskefabriker. De var i stånd till att närmast dammsuga Östersjöns botten på fisk. Mycket smart när man behöver försörja en hel nations hungriga arbetare med mat. Ur ekologisk synvinkel var det ändå knappast någon uthållig metod. Och flottan skulle inte bara leverera mat till folket. Några av trålarna utrustades också för radiospaning. Båtens klassning som civilt fiskefartyg kunde därmed utnyttjas för att komma närmare inpå motståndarna i väst. Och utan att väcka alltför mycket uppmärksamhet.

Just i det sammanhanget har jag stött på ett intressant rykte kring Vapper. Jag har talat med några gamla garvade vrakdykare som besökte vraket kort tid efter förlisningen. De var förundrade över fartygets förhållandevis stora och välutrustade radiohytt. En vanlig fiskebåt har behov av att lyssna på väderrapporten. Och prylar för att hitta fisk med. Synbarligen fanns plats för åtskilligt mer än så. Något annat låg nära till hands att tänka sig. Vapper hade nog under sin aktiva tid haft uppgifter både inom fiskeriväsendet och underrättelsetjänsten.

Kommunismen kollapsade och järnridån föll i slutet av åttiotalet. Då blev plötsligt ett stort antal fartyg överflödiga. Både fartyg av civil karaktär och med öppet militär användning såldes ut. De hårt trängda länderna behövde hårdvaluta. På en del ställen återanvändes fartygen för sina ursprungliga syften. På Kuba, vid Caymanöarna och på en del andra platser sänktes istället det forna östblockets krigsfartyg. Ändamålet var att dra till sig mera dykturism.

skräddarsydd Den 13 oktober 1994 såldes Vapper för skrotning till Ibson Trading i Dubai i Förenade Arabemiraten. Som utrangerad fiskefabrik var hon osäljbar på den öppna marknaden. Hon skulle ge större vinst i rent skrotvärde. Upphuggningen skulle genomföras i Indien. Där har en storindustri vuxit upp på speciella stränder. Indiska daglönare hugger upp kasserade fartyg till skrot. Arbetskraften är billig. Och de lokala myndigheternas syn på arbets- och miljöförhållanden är mycket generös. Fartygen körs helt enkelt för full maskin rakt upp mot stranden tills de grundstöter. Sedan sätter man igång med att skära dem i småbitar. Det ryska företaget RaffTransFlot fick uppgiften att bogsera Vapper från Estland till hennes slutdestination. Bolaget erbjöd inte precis någon lyxtransport. Man törs lugnt säga så med utgångspunkt från hur de löste uppgiften. Från dykarsynpunkt finns det å andra sidan inte mycket att klaga på.

Vapper hade varit under bogsering ett par dagar när olyckan inträffade. Det var under natten mot den 19 december 1994. som bogsertrossen slets av. Vapper började gå okontrollerat i sjön. Båten girade så att hon inte längre tog sjögången rakt förifrån. Vädret var tämligen hårt. Därför tog det inte lång tid innan Vapper började översköljas av brottsjöar. Skrovet vattenfylldes ganska snabbt. Båten sjönk i kölrätt läge.

Från början kunde man hitta det nya vraket utan att använda några tekniska hjälpmedel. Man behövde bara köra ut till de två masttopparna. De stack upp två meter ur vattnet. Ibson Trading hade nog inte planerat det så. Likväl föreföll det som om förlisningen hade skräddarsytt vraket för dykning.

Efter någon tid beslutade svenska myndigheter tyvärr att belägga vraket med dykförbud. Förbudet gällde från augusti 1995 till augusti 2000. Många ansökte om specialtillstånd. Samtliga ansökningar avslogs med motiveringen att dykning på vraket skulle medföra risk att olja började läcka ut i omgivningarna.
Idag dyks det flitigt på vraket. Masttopparna sticker inte längre upp ur vattnet. Men det verkar också vara den enda större skada som skrovet lidit på sju år. Givetvis finns det ställen där Vapper inte är hundraprocentigt intakt. Sådant bidrar bara till den riktiga vrakstämningen.

Vraktyp Stor häcktrålare och fiskefabrik

Tekniska data
Byggår och -plats:
1974, Volkswerft Stralsund, Tyskland
Längd: 101,83 meter
Bredd: 15,22 meter
Tonnage: 3019,18 reg.t.

Nationalitet Estnisk

Största djup 27 meter
Minsta djup 6 meter

Sevärdheter:
Simturen över akterdäcket leder till intressanta nedstigningsöppningar för att ta sig ner i själva fiskfabriken. Där står allt kvar komplett med transportbanden. Var försiktig så att du inte virvlar upp det lager av slam som ligger överallt. Bryggan och manskapsutrymmena lockar också till simturer inne i vraket. På fördäck leder ett cirka 5 meter djupt schakt ner till flera underliggande däck. En rundsimning på vraket bjuder på fina upplevelser för alla dykare. Allt står kvar: allehanda spel, lejdare, lastbommar och andra godbitar.

Dyksäkerhet
Flagga A ska naturligtvis föras. Vid penetrering ska ledlina användas.

Sikt
Varierar mellan 2 och 15 meter. Översta vattenskiktet kan vara grumligt. Sikten blir bättre när man kommer djupare.

Ström
Kan förekomma men brukar vara svag.

Fotografering
Dagar med mycket grumligt ytvatten kan man ändå få bra bilder i fiskfabriken och på andra ställen inne i vraket. Överbyggnaden erbjuder intressanta strukturer som bakgrundskuliss till bilder av dykare på vrak.

Djur och växter Gles påväxt av musslor

Du måste vara inloggad för att kunna se vem som är bokad på utfärden

Båtutfärder

Samling, om inget annat har angetts, är nere på klubben, vi försöker tänka på miljön och ekonomin genom att samåka, men även för att det finns begränsat med parkeringsplatser där vi lägger i båten.
Vi gör oftast två dyk och vi är ute en hel dag så ta med dig vatten och matsäck. Vi kör sällan in till land om vi är ute på vrak.
Du behöver ingen egen parkamrat, det fixar vi åt dig.

Medlemskap

Bara medlemar får följa med på våra båtutfärder, dock kan du boka dig som gäst och betala på plats. Du kan även sätta in pengarna direkt på vårt BankGiro eller swish som du visar upp för dykledaren eftersom det kan ta några dagar innan vi kan registrera pengarna.

Loggbok och Certifikat

Du bör ha med dig din loggbok och certifikat till utfärderna, dykledaren kan be dig styrka att du har rätt behörighet för dyket. Dykledaren har ansvaret för utfärden och har rätt att be dig avstå från dyk om han/hon anser att du inte har den utbildningen eller erfarenhet som krävs för dyket.

Luftfyllning

På alla dyk gäller det att man har fyllda flaskor när man kommer till utfärderna, vi har inte möjlighet att fylla flaskor innan utfärden, det skulle ta för lång tid.
Efter dyket så försöker vi fylla alla flaskor om det är möjligt.

Hyra av utrustning

Vi har Flaskor, BCD och regulatorer (men inga dräkter) som våra medlemmar kan hyra när vi inte har någon kurs. Det brukar gå bra under sommaren men på vår och höst så är utrustningen som oftast upptagen i kursverksamheten.