Mola Mola up close and personal - free webinar


Start:
2021-02-10
19:00
Slut:
2021-02-10
20:00
Ansvarig:
Rene Jensen
Båtförare:
Svårighetsgrad: Lätt
Maxdjup: 0 meter

Redigera evenemang Ändra Ta bort evenemanget Ta bort Ställ in evenemanget Ställ in Klicka för att skriva ut dykprotokol Dykprotokol Klicka för att skriva ut redovisning Redovisning Klicka för att skriva ut ICE ICE

The mola (M. mola, Ocean Sunfish, Klumpfisk) is an enormous gray or brownish species reaching a maximum length and weight of about 3.3 metres and 1,900 kg. More or less oval or circular in shape, it takes its name from the millstone, or mola, to which it was likened by Swedish botanist and taxonomist Carolus Linnaeus.

This evening we will learn more about the amazing Mola Mola, their background, their lifecycle and share personal videos and experiences!

This webinar is free and open for everybody.

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc4OTJiZDAtNjgyNi00ZmQ3LTllODUtNzUyOWI5ZWFjOGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291700184-c314-4dc9-bb7e-a411df456a1e%22%2c%22Oid%22%3a%22f5ff2416-5640-4eb1-805f-5e70bfcfa7ed%22%7d

Mola Mola information

https://www.youtube.com/watch?v=U60obmWODLQ

https://www.britannica.com/animal/mola-fish-family

Du måste vara inloggad för att kunna se vem som är bokad på utfärden

Båtutfärder

Samling, om inget annat har angetts, är nere på klubben, vi försöker tänka på miljön och ekonomin genom att samåka, men även för att det finns begränsat med parkeringsplatser där vi lägger i båten.
Vi gör oftast två dyk och vi är ute en hel dag så ta med dig vatten och matsäck. Vi kör sällan in till land om vi är ute på vrak.
Du behöver ingen egen parkamrat, det fixar vi åt dig.

Medlemskap

Bara medlemar får följa med på våra båtutfärder, dock kan du boka dig som gäst och betala på plats. Du kan även sätta in pengarna direkt på vårt BankGiro eller swish som du visar upp för dykledaren eftersom det kan ta några dagar innan vi kan registrera pengarna.

Loggbok och Certifikat

Du bör ha med dig din loggbok och certifikat till utfärderna, dykledaren kan be dig styrka att du har rätt behörighet för dyket. Dykledaren har ansvaret för utfärden och har rätt att be dig avstå från dyk om han/hon anser att du inte har den utbildningen eller erfarenhet som krävs för dyket.

Luftfyllning

På alla dyk gäller det att man har fyllda flaskor när man kommer till utfärderna, vi har inte möjlighet att fylla flaskor innan utfärden, det skulle ta för lång tid.
Efter dyket så försöker vi fylla alla flaskor om det är möjligt.

Hyra av utrustning

Vi har Flaskor, BCD och regulatorer (men inga dräkter) som våra medlemmar kan hyra när vi inte har någon kurs. Det brukar gå bra under sommaren men på vår och höst så är utrustningen som oftast upptagen i kursverksamheten.