Planeringsträff för ansvariga i fridykarsektionen


Start:
2021-06-17
18:00
Slut:
2021-06-17
20:00
Ansvarig:
Katrin Sköld
Båtförare:
Svårighetsgrad:
Maxdjup: meter

Redigera evenemang Ändra Ta bort evenemanget Ta bort Ställ in evenemanget Ställ in Klicka för att skriva ut dykprotokol Dykprotokol Klicka för att skriva ut redovisning Redovisning Klicka för att skriva ut ICE ICE

Berörda har fått inbjudan via mail

 

Planeringsträff fridykarledare

 

Nu är det dags att träffas för att planera för hur klubbens fridykningsverksamhet kan utvecklas vidare.

Torsdag 17/6 kl.18.00 vill jag gärna bjuda er alla på pizza och dryck på klubbens innergård. Det blir mysigt!

 

Dagordning för träffen kommer men det finns stort utrymme att fantisera och tänka stort och fritt.

 

Glöm inte att meddela att du kommer och om du har några pizzapreferenser.
Släng iväg ett sms till Katrin på, 0708-187119

 

Samtalspunkter:

Vi samlas för att planera framåt för hur vår verksamhet ska växa och bli än bättre.

Vår målsättning är att få fler medlemmar och behålla de vi redan har.

 För att vi ska nå målen behöver alla vara med i gummibåten. Det ska vara tydligt vad vi vill åstadkomma, på vilket sätt vi ska göra det och vem som ansvarar för vad.

 

Vi tar punkt för punkt och sammanfattar sedan på vilket sätt de olika delarna hänger samman.

 

Grupper

 • Vilka grupper har vi i höst?
 • Vem ansvarar för vilken grupp?
 • 20 elever på listan i var grupp
 • Alltid en i vattnet med utrustning

Ledare

 • När är våra nya ledare klara?
 • Ytterligare utbildning och ungdomsledare – plan
 • Inspirations- och kompetensutvecklingsträffar

Simhall och simhallstider

 • Vad behöver vi?
 • Pris för ”vuxenbanor”

Innehåll

 • Hur ser ett träningspass ut och varför?
 • Rutin. Samling – uppvärmning – parövning – fys – lek – avslut ”ramsa?”
 • Parövning -Pumpen    Lek- Bommen faller

Material

 • Ansvar
 • Rutiner
 • Inköp
 • Utlåning av dräkter
 • Förvaring på klubben

Kommunikation

 • Hur tydliga är vi?
 • Förstår Katrin?
 • Hur bemöter/ välkomnar vi nya?

Aktiviteter utanför simhallen

 • Vuxna fridykare inkluderas på onsdagsdyken
 • Andra aktiviteter? Plan för sommaren och ht2021
 • Hur syns vi?

 

 

Allt gott önskar jag er alla!

 

Katrin Sköld

0708-187119

Du måste vara inloggad för att kunna se vem som är bokad på utfärden

Båtutfärder

Samling, om inget annat har angetts, är nere på klubben, vi försöker tänka på miljön och ekonomin genom att samåka, men även för att det finns begränsat med parkeringsplatser där vi lägger i båten.
Vi gör oftast två dyk och vi är ute en hel dag så ta med dig vatten och matsäck. Vi kör sällan in till land om vi är ute på vrak.
Du behöver ingen egen parkamrat, det fixar vi åt dig.

Medlemskap

Bara medlemar får följa med på våra båtutfärder, dock kan du boka dig som gäst och betala på plats. Du kan även sätta in pengarna direkt på vårt BankGiro eller swish som du visar upp för dykledaren eftersom det kan ta några dagar innan vi kan registrera pengarna.

Loggbok och Certifikat

Du bör ha med dig din loggbok och certifikat till utfärderna, dykledaren kan be dig styrka att du har rätt behörighet för dyket. Dykledaren har ansvaret för utfärden och har rätt att be dig avstå från dyk om han/hon anser att du inte har den utbildningen eller erfarenhet som krävs för dyket.

Luftfyllning

På alla dyk gäller det att man har fyllda flaskor när man kommer till utfärderna, vi har inte möjlighet att fylla flaskor innan utfärden, det skulle ta för lång tid.
Efter dyket så försöker vi fylla alla flaskor om det är möjligt.

Hyra av utrustning

Vi har Flaskor, BCD och regulatorer (men inga dräkter) som våra medlemmar kan hyra när vi inte har någon kurs. Det brukar gå bra under sommaren men på vår och höst så är utrustningen som oftast upptagen i kursverksamheten.