Årsmöte


Start:
2018-03-11
13:00
Slut:
2018-03-11
15:00
Ansvarig:
Patrik Falk
Båtförare:
Svårighetsgrad: Lätt
Maxdjup: 0 meter

Redigera evenemang Ändra Ta bort evenemanget Ta bort Ställ in evenemanget Ställ in Klicka för att skriva ut dykprotokol Dykprotokol Klicka för att skriva ut redovisning Redovisning Klicka för att skriva ut ICE ICE
Årsmöte 2018 för verksamhetsåret 2017
Kallelse daterad 2018-02-17

Malmö Sportdykarklubb kallar härmed till årsmöte, jämlikt §15 i klubbens stadgar.
Mötet äger rum den 11 mars 2018 i klubblokalen på Strandgatan 19, Malmö.
Tidpunkt för mötesstart är kl 13.00 prick. Röstlängden stängs då.

Förutom de årligen återkommande ärendena finns 2 förslag från styrelsen:
• Stadgeändring

KonTiki bjuder på kaffe, the, läsk, bulle.

Handlingar finns på klubblokalen från och med den 18 februari 2018.
Anslås vid disken till KonTiki.

Följande dokument finns att läsa i pappersform
• Föredragningslista
• Verksamhetsberättelse 2017
• Revisionsberättelse
• Verksamhetsplan med budget
• Ekonomisk redogörelse 2017
• Stadgeändringsförslag från Styrelsen

Enligt våra stadgar skall:
- Motion från medlem vara styrelsen tillhanda senast 30/12 året före årsmötet.

- Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter för det gångna verksamhetsåret och
under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte.
- Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

- Dokument ”skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet”.

Vänligen
Styrelsen Malmö Sportdykarklubb

Vår klubblokal på Strandgatan 5

Du måste vara inloggad för att kunna se vem som är bokad på utfärden

Avgift för utfärd med MSDK

Båtutfärder

Medlemskap Avgift
Guld 0:-
Silver/Fridyk 250:-

Landbaserat dyk

Medlemskap Avgift
Guld och Silver Gratis

Beslutad av styrelsen 2017-11

Båtutfärder

Samling, om inget annat har angetts, är nere på klubben, vi försöker tänka på miljön och ekonomin genom att samåka, men även för att det finns begränsat med parkeringsplatser där vi lägger i båten.
Vi gör oftast två dyk och vi är ute en hel dag så ta med dig vatten och matsäck. Vi kör sällan in till land om vi är ute på vrak.
Du behöver ingen egen parkamrat, det fixar vi åt dig.

Medlemskap

Bara medlemar får följa med på våra båtutfärder, dock kan du boka dig som gäst och betala på plats. Du kan även sätta in pengarna direkt på vårt BankGiro eller swish som du visar upp för dykledaren eftersom det kan ta några dagar innan vi kan registrera pengarna.

Loggbok och Certifikat

Du bör ha med dig din loggbok och certifikat till utfärderna, dykledaren kan be dig styrka att du har rätt behörighet för dyket. Dykledaren har ansvaret för utfärden och har rätt att be dig avstå från dyk om han/hon anser att du inte har den utbildningen eller erfarenhet som krävs för dyket.

Luftfyllning

På alla dyk gäller det att man har fyllda flaskor när man kommer till utfärderna, vi har inte möjlighet att fylla flaskor innan utfärden, det skulle ta för lång tid.
Efter dyket så försöker vi fylla alla flaskor om det är möjligt.

Hyra av utrustning

Vi har Flaskor, BCD och regulatorer (men inga dräkter) som våra medlemmar kan hyra när vi inte har någon kurs. Det brukar gå bra under sommaren men på vår och höst så är utrustningen som oftast upptagen i kursverksamheten.
Kontakta dykledaren om det finns utrustning och boka genom honom.

Ha gärna med dig jämna pengar vid båtutfärder!