LOGIN
menu image

Utbildning - Övriga kurser

Båtförare/Förarbevis

Anordnas vid behov. Målsättningen är att alltid ha utbildade och tränade båtförare som på säkrast möjliga sätt kör MSDKs båtar på klubbens utfärder

HLR

I samarbete med utbildade instruktörer hålls MSDKs medlemmar uppdaterade på tekniken och nyheterna med hjärt- och lungräddning fortlöpande.

Första Hjälpen / HLR

Arrangeras för att medlemmar ska ha kunskaper om vilka snabba åtgärder man initialt kan vidta vid olycka.

Undervattensfotografering

Det har blivit allt mer populärt att fotografera under dyk. MSDKs cirkel vänder sig till er som vill utvecklas med sin hobby och tillsammans med kurskamrater lära av varandra. Teori och praktik varvas. En del bildkomposition och tips och en del teknik.

Marinarkeologi

Vrak och gamla bosättningar hittar man ibland när man dyker eller snarare så dyker man på dessa platser högst medvetet. Att då känna till historien och att veta vad man skall leta efter höjer spänningen och kvaliten på dessa dyk. Teori och praktik blandas och intressanta föreläsare kommer att bjudas in.

Marinbiologi

Ju mer du kan ju mer ser du - Att lära om djur och växter i den marina miljö vi dyker i. Att förstå samspelet i den marina miljön. Lättsamt lärande på cirkelträffarna och trevliga dyk som avslutas med genomgång av vad som upplevts under dyket. Inför dykläger temalektion om just den omgivningen vi skall dyka i.

Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!