LOGIN
menu image

Om oss

Malmö Sportdykarklubb startade 1969 under namnet Nemrod Club av några killar med stort intresse för dykning. När året var slut hade medlemsantalet ökat till 37.

Med tiden har MSDK vuxit och har idag över 200 medlemmar och en verksamhet som omfattar plask och lek, simskola, UV-rugby, fensim, avancerad fridykning/apnea, fridykning och apparatdykning.

MSDK är en ideell förening som har aktiviteter för hela familjen. Utöver våra olika sektioners verksamheter finns det möjlighet till grundutbildning i sportdykning och fridykning samt olika påbyggnadskurser. Vi har också studiecirklar bl.a. i marinbiologi, marinarkeologi och undervattensfotografering. Ibland har vi temakvällar i klubblokalen då medlemmar eller inbjudna gäster delar med sig av sina erfarenheter av skilda slag.

MSDK och det kulturella arvet

Inom MSDK finns ett stort intresse för bevarande av och kunskapsinhämtande kring vårt marina arv, för att bedriva kulturhistorisk verksamhet har MSDK bildat en marinarkeologisk intressegrupp för dykare, historiker och andra som är intresserade av det som gömmer sig under ytan och vi hoppas att inom båten och en dykpärm en snar framtid kunna presentera dom projekt vi har gjort dom närmsta åren här.

MSDK jobbar tillsammans med många intressanta aktörer, både inom den statliga och den privata sektorn. Och tillsammans främst med Malmö Museer, Lunds Tekniska Högskola och Kustbevakningen skapa ett intresse för den skatt som vilar under ytan.

Vi ska arbeta för bevarandet av våra vrak och kulturhistoriska lämningar runt vår kust genom att:
Kontinuerligt besikta kulturhistoriska lämningar. Aktivt söka efter och dokumentera nya och gamla kulturhistoriska lämningar. Informera allmänheten om våra skatter och att vi bör vara rädda om dessa. Aktivt utbilda medlemmar i arkeologi. Aktivt sprida kunskaper inom vårt område.

För att uppnå dessa mål så vill vi göra följande: Nyttja webben till att sprida våra kunskaper, fynd och dokumentation av arkeologiska platser till allmänheten. Aktivt söka efter arkeologiska platser genom olika projekt. Dokumentera varje projekt med video, bild och text. Skapa kontakter inom privat- och statlig sektor. Starta upp projekt tillsammans med olika aktörer som kan främja privata intressen. Skapa kurser för medlemmar inom arkeologi och kontinuerligt bygga upp vår kunskap i dokumentation och sökning av information. Kontinuerligt utbilda medlemmar i olika dykmetoder och teknik Bilda opinion och aktivt verka för att skydda våra vrak. För att höja kompetensen hos våra dykare har vi även bildat en underavdelning för teknisk dykning där tyngdpunkten ligger på dykning vid djupare vrak.

MSDK och havsresan

Vi ser samarbetet kring Havsresan som en viktig del i vår verksamhet då vi som bekant är beroende av havet i vår dagliga verksamhet, dessutom så ger Havsresan och utmärkta tillfällen att bredda vår verksamhet, kunskap och kunna erbjuda våra medlemmar intressanta uppgifter.

Kontakta oss

Har du frågor, tveka inte att kontakta någon i klubben. Epostadresser och telefonnummer hittar du under Kontakta oss". När du bestämt dig för att gå med, gör du detta enkelt via Bli medlem".
Adress:

Malmö Sportdykarklubb
Strandgatan 19
216 12 LIMHAMN
Information

ePost: info@msdk.se
Org.nr.:846001-7166
BankGiro: 114 - 4252
Swish: 123 379 53 58
Sociala Medier:

rss icon RSS
facebook icon Facebook
öppet för allmänheten:

Onsdagar mellan 19:00-21:00
Alla dykare är välkomna!